Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 21 juni 2007

Aanleg fietspad Nisse vertraagd

De aanleg van het nog ontbrekende stuk vrijliggend fietspad langs de Drieweg bij Nisse is vertraagd.

De aanleg van het eerste deel langs de Drieweg in 2003Niet eerder dan volgend jaar kan het werk plaatsvinden, omdat het niet is gelukt met alle grondeigenaren overeenstemming te bereiken over de aankoop van grond voor het fietspad. Ook moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Twee bezwaren zijn door de gemeente Borsele afgewezen, maar de tegenstanders kunnen nog in hoger beroep gaan. Dat kan tot extra oponthoud leiden.

Een onteigeningsprocedure is begonnen. De verwachting is dat die dit jaar wordt afgerond, waarmee aanleg in 2008 mogelijk zou zijn. Het fietspad is evenals het fietspad Nisse-Heinkenszand aan de westkant gepland. Eén bezwaarmaker vreest bedrijfsschade door verlies van een stuk boomgaard. Er zouden ook te weinig fietsers gebruik gaan maken van het fietspad. Om van de hele Drieweg weer een 80 kilometerweg te maken is volgens de gemeente een vrijliggend fietspad nodig.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.