Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 12 juni 2007

Ondiepe kleilaag zorgt voor wateroverlast

Wateroverlast in nieuwbouwwijk De Blikken in 's-Heerenhoek wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een harde ondiepe bodemlaag die water tegenhoudt. Onderzoek moet uitwijzen of dit de enige echte oorzaak is en waardoor het probleem is ontstaan.

De BlikkenBewoners van De Blikken en de gemeente Borsele hebben inmiddels overeenstemming bereikt over het inschakelen van een extern onderzoeksbureau. Aan drie bedrijven is vrijblijvend een offerte gevraagd. Een keuze moet nog worden gemaakt.

Kosten van het onderzoek waren door bewoners eerst geschat op ongeveer 1500 euro. De gemeente heeft her en der inlichtingen ingewonnen en denkt eerder aan 8000 euro. Afgesproken is dat de gemeente en de deelnemende bewoners elk de helft betalen. Blijkt de oorzaak van het probleem bij het bouwrijp maken van de wijk te liggen, dan is Borsele bereid alle onderzoekskosten te dragen.

De vraag is of de moeilijk doordringbare blauwe kleilaag voor of na de levering van de grond door de gemeente is ontstaan en/of de gemeente tekort is geschoten bij het bouwrijp maken. In principe zijn bewoners verantwoordelijk voor het draineren van woonpercelen. De gemeente erkent dat bij de grondverkoop de voorlichting over ontwatering niet optimaal is geweest.

Wat Borsele gaat doen als blijkt dat de oorzaak bij haar ligt, wordt volgens een bewoner later besproken. "We wachten eerst het onderzoek af." Dit vindt naar verwachting na de zomervakantie of dit najaar plaats.

Bewoners van wijk De Blikken in 's-Heerenhoek en de gemeente Borsele willen samen onderzoek naar de oorzaak laten doen. Ze betalen elk de helft.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.