Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 1 juni 2007

Speelzalen Borsele buiten gevarenzone

De kou is voorlopig uit de lucht voor de kleinste peuterspeelzalen in Borsele. In afwachting van nieuw regeringsbeleid voor de kinderopvang blijven ze allemaal open, ook als het aantal bezoekers onder het minimumaantal van tien zakt.

De Borselse gemeenteraad heeft onlangs deze lijn uitgestippeld, tot opluchting van met name gebruikers van de peuterspeelzaal Nisse die ook wordt bezocht door kinderen uit 's-Heer Abtskerke. De voorziening in Nisse was het meest bedreigd. Ook de peuterspeelzalen in Borssele, Hoedekenskerke en Driewegen stond het water bijna tot aan de lippen.

Alle hoop is gericht op Den Haag waar het kabinet naar verwachting half juni onder meer met voorstellen komt voor een breed kinderopvangbeleid. Coördinatrice C. de Kock van stichting Peuterspeelzalen Borsele heeft vernomen dat de regering het peuterspeelwerk en de kinderopvang meer op elkaar wil afstemmen. Dat biedt perspectief voor de Borselse peuterspeelzalen. Die kunnen dan samenwerking zoeken met voorzieningen voor kinderopvang.

Hoe dat precies in het vat moet worden gegoten, weet De Kock nog niet. Zij voelt wel voor een experiment met de stichting Kinderopvang De Bevelanden om bijvoorbeeld kinderen van een kinderdagverblijf één of meer dagdelen in de peuterspeelzaal toe te laten. De Kock onderkent dat dit voor peuterspeelzalen in de kleine dorpen geen soelaas kan bieden. Daar zijn geen kinderdagverblijven. "Wellicht is het daar mogelijk een combinatie te maken met opvang door gastouders."

De Kock juicht het toe als het peuterspeelwerk en de kinderopvang 'gelijkberechtigd' worden. Niet alleen omdat dit uitkomst kan bieden voor de kleinste peuterspeelzalen in Borsele, maar ook omdat deze vorm van kinderopvang dan betaalbaarder wordt voor ouders. Zij moeten nu de helft van de kosten als ouderbijdrage betalen, de gemeente vergoedt de andere helft. De Kock: "Ouders met een laag inkomen kunnen die bijdrage niet betalen en halen hun kinderen van de speelzaal af."

Wethouder J. Zandee (SGP/ChristenUnie) vindt met de gemeenteraad het belangrijkste dat voorzieningen in de dorpen blijven. "Het kind moet daarbij altijd centraal blijven staan."

Borsele houdt alle peuterspeelzalen open in afwachting van nieuw landelijk kinderopvangbeleid. Dit kan gunstig zijn voor ouders met een laag inkomen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.