Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 23 mei 2007

Nieuwbouw is wel populair in Kwadendamme

Kern is uitzondering waar wachtlijsten wel juiste indicatie blijkt.

Oud Vreeland II in KwadendammeVoor nieuwbouw in Kwadendamme bestaat verrassend veel belangstelling, veel meer dan in andere kleinere dorpen waar Borsele de laatste tijd een bestemmingsplan tot ontwikkeling heeft gebracht.
De schrik sloeg de Borselse wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) begin dit jaar bij wijze van spreken om het hart. Het dorp Borssele mocht na tien jaar eindelijk weer eens wat nieuwbouw plegen; 26 woningen in het plan Stadshoek.
Er leek genoeg interesse voor. De wachtlijst vermeldde dertig namen. Toen de gemeente navraag ging doen, haakte echter de één na de ander af. Slechts drie à vier belangstellenden bleven 0ver. „Het laat zien dat je bij dit soort projecten niet op de wachtlijst af moet gaan”, constateerde Vermue­Vermue.

Dat dit toch weer niet overal opgaat, bewijst Kwadendamme. Ook dit dorp krijgt na jaren weer een uitbreiding: Oude Vreeland II met uiteindelijk 43 woningen, waarvan acht voor starters. Na de zomervakantie wordt het gebied bouwrijp gemaakt, begin 2008 kan de bouw van de eerste woningen beginnen.

Kwadendamme heeft daarop gewacht, bleek tijdens een werkbezoek van het Borsels college van B en W. „Honderd mensen stonden op de wachtlijst”, hield Vermue-Vermue het spannend, „én vijfenveertig willen ook echt nieuw bouwen. Dat is een erg hoog percentage.”
Kwadendamme is dus vrij populair. Omdat het dorp redelijk dicht bij Goes ligt? Vanwege het hechte verenigingsleven, het carnaval?
Er is zeker sprake van dorpstrouw. Elf van de gegadigden voor nieuwbouw wonen in Kwadendamme. Zij krijgen voorrang bij de toewijzing van bouwkavels. Voorts komen er zes gegadigden uit andere Borselse dorpen, de rest van buiten de gemeente.

Wie geen kavel te pakken kan krijgen, hoeft niet te treuren. Woningstichting R&B Wonen gaat nog acht koophuizen bouwen aan de A. de Koningstraat in hartje Kwadendamme, naast de supermarkt. En er zit nog een plan in de pen voor het opwaarderen van het centrum van het dorp. Maar dat loopt niet zo hard. Daarvoor moet namelijk eerst nog een garage moet voor worden verplaatst, en dat is lastig.
Bijna de helft van de mensen op de wachtlijst voor een nieuwbouwwoning in Kwadendamme wil echt bouwen, tegen slechts één op negen à tien in Borssele.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.