Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 1 maart 2007

Voorlichting zwakke plek sociale zaken Borsele

Enquête van cliëntenraad sociale zaken wijst onder meer uit dat bijdrageregeling voor deelname aan verenigingen te beperkt is én scootmobielers harder willen.

Er is vraag naar snellere scootmobielen met grotere actieradiusDe afdeling sociale zaken bij de gemeente Borsele doet het in de ogen van de cliënten nog niet zo slecht, maar zeker de informatievoorziening is voor verbetering vatbaar.
De cliëntenraad sociale zaken en de belangengroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van Borsele hebben een enquête onder hun doelgroep gehouden. De resultaten zijn deze week bekend gemaakt.

Al met al pakken ze niet slecht uit. Sociale zaken kreeg eind vorig jaar nog een veegje uit de pan van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad. Ruim de helft van de aanvragen wordt niet op tijd behandeld, was één van de conclusies. Niet best, die score, maar wat is het geval? Uit het onderzoek onder cliënten blijkt dat zij niet zo negatief zijn. Van de 271 mensen die de vragenlijst terugstuurden, is 54 procent tevreden tot redelijk tevreden over de behandeltermijn van een aanvraag.

Voorzitter J. Geluk van de cliëntenraad merkte daar wel bij op dat 'elke week wachten er één te veel is'. Hij pleitte ervoor strict de hand te houden aan de behandeltermijnen voor aanvragen. "Want voor aanvragers betekent dit meer dan bestuurders zich vaak realiseren", aldus Geluk.

Vooral aanvragen op basis van de WMO blijven overigens lang hangen. Wie bij de gemeente Borsele aanklopt voor een bijstandsuitkering, loopt daar minder tegenaan. WMO-aanvragen die (te) lang blijven hangen, betreffen volgens de cliënten met name een vervoersvoorziening, de langdurigheidstoeslag en een parkeerkaart voor gehandicapten. Veel klachten lijken uit onwetendheid voort te komen. Mensen zijn niet op de hoogte of worden onvoldoende op de hoogte gebracht van procedures en regelingen. Zo wist 76 procent van de deelnemers aan de enquête niets van een bijdrageregeling voor minima. Inmiddels is een voorlichtingsactie in de maak.

De regeling voor deelname aan verenigingen (participatiefonds) kan ook beter, stelde voorzitter Geluk. "De bijdrage is onvoldoende. Het lidmaatschap kan ervan worden betaald, maar hoe komen kinderen vervolgens aan sportschoenen en -kleding?"

Geluk vroeg verder nog speciale aandacht voor scootmobielrijders. Iets meer dan de helft wil sneller kunnen rijden, 15 in plaats van 12 kilometer per uur. Ze kunnen dan een fietser beter bijhouden. En 56 procent wil verder kunnen rijden met de scootmobiel, tot 70 kilometer, want dan is Goes bereikbaar uit heel Borsele.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.