Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 20 februari 2007

Veiligheid tunnel twistpunt

Burgemeester Gelok steunt plan minister Remkes voor veiligheidsmaateregelen op de Westerschelde én blijft aandacht vragen voor tunnelveiligheid.

Burgemeester J. GelokHet blijft een strijd die moeilijk te winnen lijkt, maar de Borselse burgemeester J. Gelok blijft hoop koesteren dat de financiering van de veiligheidszorg voor de Westerscheldetunnel eindelijk rondkomt.

Het speelt al jaren, nog voor de ingebruikname van de tunnel in maart 2003. Is de brandweerzorg voor de Westerscheldetunnel een zaak van de betrokken gemeenten Borsele en Terneuzen, de provincie en/of ook de rijksoverheid?

Bijna vier jaar later is die vraag nog altijd niet definitief beantwoord. "Wij hebben wel geld van de rijksoverheid ontvangen", geeft burgemeester Gelok aan, "een bedrag van 750.000 euro. Dat is onder meer besteed aan een nieuwe brandweerkazerne in Borssele en speciale blusvoertuigen om een brand in de Westerscheldetunnel te bestrijden."

De rijksoverheid heeft zich dus niet helemaal onbetuigd gelaten. Dat laat echter onverlet dat Borsele jaarlijks een flinke som geld kwijt is aan alleen de brandweerzorg voor de Westerscheldetunnel. Gelok: "Het gaat om een bedrag van 21,50 euro per hoofd van de bevolking in Borsele, oftewel ruim 480.000 euro. Dat komt elk jaar weer terug, voor trainingen, maar vooral voor materieel."

Borsele is relatief duur uit door de aanwezigheid van de Westerscheldetunnel binnen de grenzen, terwijl de tunnel geen lokale, maar een bovenregionale verbinding is. Gelok kan niet nalaten dat te benadrukken. Zeker omdat eind 2005 nog uit een onderzoek van de Borselse rekenkamer bleek dat extra investeringen nodig zijn om de aanrijtijd van vijftien minuten te halen. Er zou dus geld bij moeten. De Borselse politiek heeft één- en andermaal aangegeven dat zij dat niet wil.

Gelok heeft zijn hoop nu gevestigd op een onderzoek waarin de veiligheidsuitgaven van alle gemeenten in Nederland met elkaar worden vergeleken.

Het kan volgens hem niet anders dan dat Borsele daar uit zal springen. "Want wij zijn als gemeente onevenredig veel geld aan de veiligheidszorg kwijt."

Het vergelijkend onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. Het kan de basis vormen voor een herverdeling van veiligheidsgeld, waarvan Borsele kan profiteren. In die zin kan Gelok het begrijpen dat scheidend minister Remkes van Binnenlandse Zaken vorige week in Zeeland geen concrete toezeggingen deed over tunnelveiligheid. Wat niet wegneemt dat de Borselse burgemeester teleurgesteld was.

Opmerkelijk was dat Remkes wel duidelijkheid gaf over een rijksbijdrage voor veiligheidsmaatregelen op de Westerschelde, onder meer voor de bouw van vaartuigen. Eén derde wil het Rijk betalen, mits provincie en gemeenten hetzelfde op tafel leggen. Gelok: "Ik steun dat voorstel, maar de tunnel mag niet vergeten worden."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.