Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 10 februari 2007

VCT steekt WCT de loef af

De Westerschelde Container Terminal kan van tafel. Het plan voor een Verbrugge Container Terminal biedt alle kansen voor ontwikkeling van de havens in het Sloegebied.

De VCT van Verbrugge maakt de WCT overbodigDit stelt de Zeeuwse Milieu Federatie. "De VCT steekt de WCT de loef af." In tegenstelling tot bij de buitendijkse WCT worden met het plan van Verbrugge de bestaande kwaliteit van de Sloehavens benut en kan een terminal ín de haven met 250 miljoen euro minder gemeenschapsgeld worden aangelegd. Ook blijft de Kaloot gespaard.

In de voorbereidingen voor een WCT is tot nu toe al 30 miljoen euro gestopt. Fijntjes merkt de ZMF op dat met al dit geld bijna de helft van de kade voor de Verbrugge-terminal gebouwd had kunnen worden.

Als de Verbrugge-terminal er ligt en er komt ook nog een WCT, dan vergroot dat het bedrijfseconomisch risico van de WCT, aldus de milieufederatie. Gewezen wordt op een rapport van het Centraal Planbureau, waarin ernstige twijfels staan over de haalbaarheid van een WCT.

De milieufederatie zet vraagtekens bij een recent trapport van bureau Ecorys (in opdracht van Zeeland Seaports), waarin de kansen voor een binnendijkse terminal negatief beoordeeld worden. Volgens de ZMF overtroef en ondergraaft het VCT-plan de studie van Ecorys op alle fronten.

De ZMF vindt dat er alle reden is voor Provinciale Staten om de WCT op te bergen in de la 'jammer, maar helaas'. Het aanpassen van het Omgevingsplan Zeeland om de WCT mogelijk te maken, is overbodig, stelt de federatie.

Statenlid M. Wiersma van GroenLinks deelt de opvattingen van de ZMF, bleek gisteren bij de start van de verkiezingscampagne voor de Staten. "Ik mag niet zeggen dat we belazerd zijn, laat ik het er dan op houden dat de waarheid ernstig geweld is aangedaan."

Hij herinnert eraan dat GroenLinks steeds pleitte voor containeroverslag binnen het Sloegebied. "Er is altijd gezegd dat de grootste containerschepen daar niet konden komen. Nu Verbrugge een terminal wil aanleggen, komt de aap uit de mouw."

Wiersma zegt dat het vertrouwen tussen Staten en dagelijks provinciebestuur door de gang van zaken is aangetast.

GroenLinks wil een onderzoek van de Rekenkamer naar het dossier-WCT.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.