Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 8 februari 2007

Komst van nieuwe centrales in Zeeland ligt niet voor de hand

Beperkte capaciteit van de ‘stroomsnelweg’ remt ontwikkelingen.

Het leidingnet is te beperkt van capaciteitEssent is niet de eerste die in Zeeland een nieuwe centrale wil bouwen. Nuon ging haar voor, maar haakte af. Hoe graag Zeeland ook ’energy-valley’ wil worden, ze stuit op één groot probleem: geen enkele nieuwe centrale kan zijn stroom kwijt.
Ook elektriciteit gaat over snelwegen. In Zeeland voert die zogenoemde hoogspanningsleiding van Borsele naar Geertruidenberg. De stroom die de kern- en kolencentrale van EPZ opwekken gaat erover het land in.

Snelweg
Als in 2009 de Sloecentrale van Delta in bedrijf gaat, zit de snelweg voor stroom uit Zeeland vol. Het is om die reden dat Nuon vorig jaar de Eemshaven in Groningen verkoos boven Zeeland voor de bouw van een nieuwe kolencentrale. Op uitbreiding van de stroomsnelweg vanuit Zeeland kon Nuon niet gaan zitten wachten. Zeeland liep volgens Nuon honderden arbeidsplaatsen mis.
Sindsdien is er niets veranderd. Het is om die reden dat energiebedrijf Delta nu verrast is door het plan van Essent. "Dat probleem moet eerst worden opgelost", zegt woordvoerder Mirjam van Zuilen. "Geertruidenberg ligt daarom meer voor de hand."

Uitbreiden
Landelijke netbeheerder Tennet is verantwoordelijk voor de snelwegen voor stroom in Nederland. "Wil je in Zeeland nog één centrale kunnen bouwen, dan moet de capaciteit van de hoogspanningsleiding worden uitgebreid", bevestigt JelleWils van Tennet.
Daar zijn volgens hem drie mogelijkheden voor: de capaciteit van de bestaande ‘snelweg’ beter benutten, een nieuwe leiding langs de bestaande aanleggen of een geheel nieuwe stroomsnelweg bouwen. "Het beter benutten van de bestaande capaciteit is technisch mogelijk en het makkelijkst en snelst te realiseren. Een geheel nieuw tracé loopt van Borsele naar de Maasvlakte, maar duurt door benodigde procedures het langst."

Kip en ei
Tennet gaat dit jaar onderzoeken wat het best kan en denkt daar eind van het jaar meer over te kunnen zeggen. Tot die tijd gebeurt er niets en loopt Essent tegen precies hetzelfde probleem op als Nuon. Marc van ’t Noordende, lid van de Raad van Bestuur van Essent, realiseert zich dat ter dege. Meer dan ‘we zijn erover in gesprek met Tennet’ zegt hij er niet over. Op de vraag waarom Essent ondanks deze horde naar Zeeland blijft kijken volgt een opeensomming van de voordelen.
De provincie Zeeland is er niet gerust op. Na het afblazen van de Nuon-centrale lobbyt het provinciebestuur voor een bredere ‘stroomsnelweg’. "Het is een kip-ei-verhaal", stelt gedeputeerde Jacques Suurmond ( VVD, energie). "Uitbreiden van de hoogspanningsleiding kost heel veel geld. Maar dat is het probleem niet. Tennet wil het probleem wel oplossen, maar het wil dan wel de zekerheid dat de lijn ook echt wordt gebruikt. Het wacht dus totdat een energiebedrijf definitief besluit om een centrale te bouwen. Energiebedrijven daarentegen doen dat niet voordat ze zekerheid hebben dat ze de stroom uit Zeeland kunnen wegvoeren."
Behalve met Tennet en Tweede Kamerleden, gaat Suurmond binnenkort langs op het ministerie van Financiën.
De weg naar Energy valley ( naar analogie van Silicon valley) is nog een lange weg te gaan. Zeker omdat ook niet iedereen razend enthousiast is over het idee. De milieubeweging wijst niet alleen uitbreiding van kernenergie af. Ook de bouw van traditionele (milieuvervuilende) kolencentrales is een doorn in het oog.

Reacties
De Zeeuwse Milieufederatie is zelfs geschrokken van het Essent- plan. "Amper een week na de publicatie van het rapport over de klimaatsverandering worden we getrakteerd op een initiatief die nou juist bijdraagt tot dat probleem", constateert directeur Tjeu van Mierlo van de ZMF.
"Dat Essent niet zo ver is met kolenvergassingstechniek als Nuon kan best. Maar de techniek is er en Nuon bouwt een dergelijk centrale in Groningen. Het is dus een keuze."
Van Mierlo vindt dat de provincie maatregelen moet nemen. "De uitstoot van CO2 is al een probleem in het Sloegebied. De provincie laat alle plannen op zich afkomen. Dat kan niet langer."

Delta blijft geloven in de bouw van een nieuwe kerncentrale

Energiebedrijf Delta ziet niet af van zijn voornemen een tweede kerncentrale te bouwen in Borssele. Dat zegt woordvoerster M. van Zuilen in reactie op het regeerakkoord, waarin staat dat de komende kabinetsperiode normaal gesproken tot 2011 - geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd.
Of de gewenste datum 2016 nog haalbaar is, weet Van Zuilen niet. PvdA en CDA leggen de zinsnede in het gisteren gepresenteerde regeerakkoord namelijk verschillend uit.
Volgens PvdA-Kamerlid Samsom zal een nieuw kabinet geen toestemming verlenen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. „Ik raad Delta aan de plannen hiervoor in de ijskast te zetten.”
Zijn CDA-collega Spies daarentegen stelt dat wel de bouw van een kerncentrale is uitgesloten, maar niet voorbereidingen om tot de bouw te komen. Ze verwacht dat de Tweede Kamer binnenkort in de Kernenergiewet zal vastleggen onder welke voorwaarden een vergunning voor een nieuwe kerncentrale kan worden aangevraagd.
„Wij blijven geloven in kernenergie”, aldus Van Zuilen. Volgens haar dreigt de vraag naar stroom het aanbod te overtreffen. Duurzame energie is nog geen afdoende en betaalbare oplossing.
In het regeerakkoord staat ook dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 (vergeleken met 1990) met 30 procent moet zijn teruggebracht. Delta denkt dat dit alleen haalbaar is met meer kernenergie.

Zeeland wil de batterij van Nederland worden. Maar de hoogspanningsleiding zit na de Sloecentrale vol; er is geen plek meer voor nieuwe centrales.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.