Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 6 februari 2007

Nieuwe kade haalt WCT in

De VCT is een initiatief van Verbrugge TerminalsDe Westerschelde Container Terminal (WCT) krijgt concurrentie. Havenbedrijf Verbrugge Terminals wil in 2010 aan de Quarleshaven in het bestaande havengebied van Vlissingen-Oost beginnen met een containerterminal waar de grootste containerschepen kunnen laden en lossen.

De nieuwe kade wordt korter dan de WCT (1,8 tegen 2 kilometer), maar kan meer containers aan: 2,6 miljoen tegen 2 miljoen per jaar. Als aanzet gaat het bedrijf 300.000 laadkisten per jaar behandelen. Het streven is 60 tot 75 procent over water aan- en af te voeren.
De Verbrugge Container Terminal (VCT) biedt uiteindelijk werk aan 800 personen. Dat is niet allemaal nieuwe werkgelegenheid. Een deel van de banen wordt vervuld door bestaande medewerkers van het overslagbedrijf.

Verbrugge Terminals heeft de haalbaarheid van de ombouw van zijn bestaande bedrijf aan de Quarleshaven (de voormalige NV Haven van Vlissingen) laten onderzoeken door havenadviesbureau Koppies & Stevens.

Tot nu toe is betwijfeld of de bestaande havens in Vlissingen-Oost ruim genoeg zijn voor grote containerschepen. Volgens nautische deskundigen is dat geen probleem als de havenmond onder water wordt verbreed. Bovendien moet door het verwijderen van de boeienligplaats aan de noordkant van die monding ruimte ontstaan om met grote schepen achteruit te steken. Dan kan - volgens een woordvoerder van het Loodswezen ’met enig kunst- en vliegwerk’ - zelfs het grootste containerschip dat nu de zeeën bevaart, de 397 meter lange en 15,5 meter diep stekende Emma Maersk, in Vlissingen-Oost aanlopen.

De Verbrugge Container Terminal is goedkoper dan de WCT: 248 miljoen euro tegen 630 miljoen. Vooral havenbeheerder ESM (het nu nog bestaande samenwerkingsverband van havenschap Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Rotterdam) hoeft minder diep in de beurs te tasten. Een nieuwe kade en de aanpassingen in de havenmond kosten 82 miljoen euro. De aanleg van de WCT vergt ESM 330 miljoen euro.
De procedure voor de WCT sleept nu al bijna acht jaar. De voorbereidingen voor het Verbrugge-plan kunnen vlotter, omdat geen breed milieueffectrapport nodig is.

Zie ook artikel: Alleen containers tellen mee

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.