Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 5 februari 2007

Gevecht rond illegale bouwweg

De weg ligt er illegaal. O, dan gaan we ’m toch legaliseren. Het Borsels college van burgemeester en wethouders gaat dat proberen met een ’tijdelijke’ bouwweg door nieuwbouwwijk De Blikken in ’s-Heerenhoek. Omwonenden kondigen aan naar de rechter te stappen.

De Blikken"Ons is toegezegd dat op de plek van die weg een groenstrook zou komen", geeft één van de bezwaarden, J. Schrieks, aan. "Dat staat ook zo in het gemeentelijk bestemmingsplan. Je mag er als burger dan toch vanuit gaan dat de gemeente haar eigen bestemmingsplan naleeft."

Protest
Borsele deed dat ook, november 2005. De gemeente sloot de weg opeens af. De aanwonenden van de weg, aan de Van ’t Westeindestraat, hadden hun zin. Onder andere bewoners van De Blikken stak echter een storm van protest op. Zij gebruikten de bouwweg om op een gemakkelijke manier uit hun wijk te komen, als ontsluitingsweg dus. De gemeente raadpleegde daarop de bewoners van De Blikken en de dorpsraad ’s-Heerenhoek. De conclusie was: de bouwweg gaat weer open, omdat die als ontsluitingsweg noodzakelijk is voor De Blikken.

Bezwaarschrift
Bewoners van de Van ’t Westeindestraat pikten dat niet. Twee van hen, Schrieks en O. Koster, schakelden de stichting Rechtsbijstand in. Met succes. Hun bezwaarschrift is vorig jaar door de commissie bezwaarschriften van Borsele gegrond verklaard. Oftewel: de weg ligt er in strijd met het bestemmingsplan, concreet zicht op legalisatie is er niet en de gemeente heeft (tot nu toe) niets ondernomen om de weg te legaliseren.

Het Borsels college van B en W kon niet veel anders dan het besluit van de commissie bezwaarschriften overnemen. Dat is onlangs gebeurd. Waarbij gelijktijdig is besloten een procedure te beginnen om de weg via een wijziging van het bestemmingsplan te legaliseren. En zolang die procedure loopt, willen B en W de ontsluitingsweg gewoon open laten.

Glad ijs
"Omdat die belangrijk is voor De Blikken", volgens wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, verkeer). Het dagelijks bestuur van Borsele begeeft zich op glad ijs, beseft het zelf. Stappen omwonenden naar de rechter, dan kan die zelfs besluiten dat de bouwweg moet worden afgebroken. Bewoner Schrieks is van plan naar de rechter te gaan om uitvoering van het bestemmingsplan te eisen. "Er komt ooit een andere ontsluitingsweg, maar niemand kan aangeven wanneer. In 2010, 2012 of 2015. Zolang willen wij niet wachten."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.