Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 31 januari 2007

Aanleg Sloepoort gelopen race

De aanleg van het bedrijventerrein Sloepoort tussen ’s-Heerenhoek en Nieuwdorp lijkt een gelopen race. Juridisch en financieel zit de gemeente Borsele vast aan oude afspraken met havenschap Zeeland Seaports.

Toekomstig bedrijventerrein SloepoortWethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) legde gisteravond deze kaarten open op de tafel tijdens een hoorzitting over Sloepoort. De dorpsraden van Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek, een landbouwer-grondeigenaar en de stichting Behoud Zak van Zuid-Beveland lieten nogmaals hun bezwaren tegen het bedrijventerrein horen. De Zeeuwse Milieufederatie zit ook bij de bezwaarden.

Begrenzing
De argumenten tegen Sloepoort zijn van alle partijen dezelfde. De belangrijkste daarvan is dat het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost zijn natuurlijke begrenzing (de groenzone om het terrein plus de weg naar de tunnel/Middelburg) over gaat. En het stuit bezwaarden sterk tegen de borst dat havenschap Zeeland Seaports Sloepoort gaat beheren.

Dat geeft naar hun idee al aan dat Sloepoort een verlengstuk wordt van het haven- en industriegebied. "En stel je dan eens voor", zei G. Eijsssens namens de dorpsraden van ’s-Heerenhoek en Nieuwdorp, "dat daar een bedrijf komt dat containers gaat repareren." Nu is het wel zo dat de geluidsbelasting van Sloepoort wordt geminderd op wat in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost mag worden geproduceerd. Allemaal natuurlijk in theorie.

Uitkomst
Eijssens was overigens in de tijd dat Sloepoort voor het eerst ter sprake kwam, wel warm voorstander van deze ontwikkeling. Bedrijven in ’s-Heerenhoek zaten eind jaren tachtig, begin jaren negentig te springen om ruimte. Sloepoort zou dicht bij huis uitkomst bieden. Maar ondertussen is de tijd verstreken én hebben deze bedrijven ergens anders hun heil gezocht of zijn failliet gegaan.

Zeeland Seaports
Zeeland Seaports kwam naderhand om de hoek kijken. Dat was enkele jaren geleden, toen menigeen dacht dat de Westerschelde Container Terminal (WCT) er snel zou komen en dat Zeeland Seaports veel extra ruimte nodig zou hebben. De WCT is er nog niet. Zeeland Seaports heeft in het eigenlijke haven- en industriegebied ook nog genoeg te bieden, aldus Eijssens. Hij wees onder meer op de vestiging van Installatie Techniek Niewenhuijse uit Nieuwdorp in een pand in VlissingenOost. Dat bedrijf is niet havengebonden, evenmin als het nieuwe oefencentrum voor de politie aan de Finlandweg. Of alle bezwaren veel zullen uithalen, is zeer de vraag. De Borselse gemeenteraad beslist 1 maart over het ontwerp-bestemmingsplan Sloepoort. Het zit er dik in dat het plan erdoor komt, met steun van CDA, SGP/ChristenUnie en VVD die in Borsele regeren. PvdA en Lokale Partij Borsele stemmen vanuit de oppositie waarschijnlijk tegen. De Borselse politiek staat min of meer met de rug tegen de muur. In het verleden zijn afspraken gemaakt. De grond is al van Zeeland Seaports.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.