Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 11 januari 2007

Basisschool 't Opstapje in Driewegen op zwarte lijst

Openbare basisschool ’t Opstapje in Driewegen is door de onderwijsinspectie op de lijst van zeer zwakke scholen gezet. Er is inmiddels een verbeterplan opgesteld.

't Opstapje te DriewegenDe kwaliteitskaart die de inspectie heeft gemaakt, laat zien dat de school op negentien van de dertig beoordeelde punten een onvoldoende scoort. Zo zou ze geen inzicht hebben in de onderwijsbehoeften van leerlingen, de resultaten nauwelijks evalueren en geen goede leerstof aanbieden voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Al met al concludeert de inspectie dat de resultaten van de leerlingen op het einde van de schoolperiode niet op het verwachte niveau liggen.

De zwarte lijst is gisteren door de inspectie gepubliceerd, maar de school ontving het slechte nieuws al een paar maanden geleden. "Eigenlijk wisten we het al toen de school in juni werd bezocht", zegt directeur R. van de Lagemaat van de openbare scholen in de gemeente Borsele. "Ze gaven toen al aan dat het niet in orde was. Dat kwam als een behoorlijke verrassing."

De directeur wijt de problemen aan een hoog ziekteverzuim onder het personeel en de vele directiewisselingen van de afgelopen jaren. Daardoor is de aansturing niet altijd voldoende geweest. Ondertussen is een interim-directeur aangesteld die als voornaamste taak heeft om de school weer van de lijst af te krijgen. Het ingezette verbetertraject voorziet onder meer in de invoering van nieuwe lesmethoden en de invoering van meer toetsmomenten.

De school heeft de ouders van de circa vijftig leerlingen vroegtijdig op de hoogte gebracht. Die hebben volgens Van de Lagemaat kritisch, maar begripvol gereageerd. "Je bent in zo’n geval altijd bang dat ze hun kinderen van school halen, maar dat heeft niemand gedaan."

’t Opstapje - de enige school in Driewegen - staat nu onder een soort verscherpt toezicht van de inspectie en heeft maximaal twee jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Als dat niet lukt kan de inspectie de school aanmelden bij de minister van onderwijs. Die kan op zijn of haar beurt passende maatregelen nemen. Sluiting is daarbij overigens geen optie. "Zowel de inspectie als de minister kan geen scholen sluiten", zegt een woordvoerder van de inspectie. "Je moet eerder denken aan het stopzetten van de geldstroom of een pittig gesprek op het ministerie." Bij ’t Opstapje zijn ze er zeker van dat het zover niet komt. "Zowel ouders als personeel hebben er alle vertrouwen in dat de problemen binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren", aldus Van de Lagemaat.

 

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.