Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 9 januari 2007

Aandacht voor kleinere kernen

Wonen in de Borselse dorpen betaalbaar houden, ook voor mensen met een kleinere beurs, en investeren in de leefbaarheid van de dorpen. Woningcorporatie R&B Wonen en de gemeente Borsele hebben daarover afspraken gemaakt voor de periode 2007-2010.

R&B Wonen houdt dorpen leefbaarR&B Wonen, actief in Reimerswaal en Borsele, heeft in Borsele momenteel 1846 huurwoningen. Het merendeel staat in de grotere Borselse dorpen Heinkenszand (464), ’s-Gravenpolder (363), ’s-Heerenhoek (207), Lewedorp (139), Ovezande (119) en Nieuwdorp (105). Tot 2010 is R&B Wonen van plan 55 woningen te slopen die niet meer voldoen voor de huisvesting van senioren. R&B Wonen bouwt in dezelfde periode 284 woningen, waarvan 212 sociale huurwoningen. Die zijn als volgt verdeeld: 140 appartementen voor senioren, achttien verpleeghuisplaatsen, 48 studio’s voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en zes appartementen voor jongeren. De nadruk ligt dus op nieuwbouw voor senioren, vanuit het idee dat daardoor elders (huur)woningen vrijkomen.

De landelijke huurtoeslag is een belangrijk instrument om huurwoningen betaalbaar te houden. R&B Wonen en de gemeente Borsele doen daar in hun afspraken voor speciale doelgroepen (senioren, mensen met een beperking en grote gezinnen) een schepje bovenop. Toekenning van de huurtoeslag is onder meer gekoppeld aan een maximale huurprijs. R&B Wonen en Borsele hebben voor de speciale doelgroepen afgesproken dat de gemeente toch een huurtoeslag zal toekennen voor duurdere woningen. Het ministerie van Vrom kan dan een boete opleggen. R&B Wonen betaalt die, als het zover komt.

Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA) tilt er niet zo zwaar aan. "Het gaat om een erg beperkte groep."

Mogelijkheden
Het sociale van de afspraken blijkt ook uit het feit dat R&B Wonen zich verplicht ’om huurders met allerlaagste inkomens te wijzen op alle mogelijkheden binnen de gemeente in het kader van het minimabeleid’. De gemeente Borsele stelt daar ook iets tegenover. Zij is bereid de huur direct aan R&B Wonen te betalen van mensen met een gemeentelijke uitkering of in de schuldhulpverlening. Op energiegebied wordt eveneens actie ondernomen om de kosten voor huurders te beperken. De woningcorporatie stelt bij nieuwbouw een strengere energienorm dan de rijksoverheid. Bij renovatie moeten dusdanige maatregelen worden getroffen dat het energieverbruik naderhand tien procent lager uitvalt. Tot 2010 staan 270 woningen op de rol voor renovatie.

R&B Wonen investeert ook in de algemene leefbaarheid van de dorpskernen in Borsele. Jaarlijks wordt daarvoor tenminste één procent van de bruto huuropbrengst beschikbaar gesteld. Bewoners kunnen aanvragen indienen. Inmiddels zijn bijdragen toegekend voor het project ’opplussen van woningen’ (geschikt maken van woningen voor bewoning op latere leeftijd) en voor het verspreiden van gratis rookmelders.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.