Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 8 januari 2007

Nieuw overleg tunnelbrandweer

Op hoop van zegen reist burgemeester J. Gelok van Borsele woensdag 24 januari naar Den Haag. In overleg met minister Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken) verwacht hij eindelijk duidelijkheid over de financiering van de brandweerzorg in de Westerscheldetunnel.

Wederom discussie over de betaling van de tunnelbrandweerDe gemeente Borsele en ook de gemeente Terneuzen hikken al sinds de ingebruikname van de tunnel maart 2003 tegen de hoge kosten van de brandweerzorg aan. Vooral Borsele heeft daar een punt van gemaakt. De gemeenteraad heeft keer op keer verklaard dat de Westerscheldetunnel de inwoners van Borsele niet meer geld voor brandweerzorg mag kosten.

"De Westerscheldetunnel is geen plaatselijke voorziening, maar op z’n minst een regionale", geeft burgemeester Gelok aan. "De financiering van de brandweerzorg rond de Westerscheldetunnel kan dan ook niet worden gezien als het probleem van een enkele individuele gemeente."

Tegen
De Zeeuwse gemeenten werken sinds vorig jaar officieel samen in de veiligheidsregio Zeeland. Zij hebben daarvoor afspraken gemaakt in een gemeenschappelijke regeling. En wat is daarin geregeld?

Dat Borsele en Terneuzen opdraaien voor de zorg rond de tunnel en de andere elf gemeenten niet. Gelok: "Wij hebben daar als gemeente Borsele tegen gestemd." Een forse Zeeuwse delegatie is woensdag 24 januari te gast bij minister Remkes, met vijf burgemeesters (onder wie Gelok) en commissaris van de koningin W. van Gelder. Dit overleg was eerder 13 december gepland, maar toen was het crisis in Den Haag. Gelok gaat er vanuit dat Remkes hem erin gelijk zal geven dat de brandweerzorg voor de Westerscheldetunnel wel een regionale zaak is.

Extra
De Borselse burgemeester baseert dit vertrouwen op de uitgangspunten die Remkes zelf voor zulke kwesties hanteert. "Het zou toch ook vreemd zijn dat er wel extra geld van het Rijk naar Zeeland komt, omdat de Westerschelde het tweede risicogebied van Zeeland is, na Rijnmond, maar dat de brandweerzorg in de Westerscheldetunnel daarbuiten zou vallen? Als dat zo is, kan het extra Rijksgeld voor veiligheid ook maar beter over individuele gemeenten worden verdeeld, dan via de veiligheidsregio." Gelok heeft al met al het idee dat 'er eindelijk licht gloort aan het einde van de tunnel'. Dat er een nieuw kabinet komt en dat Remkes daarvan zo goed als zeker geen deel zal uitmaken, doet er volgens Gelok niet zo veel toe. Hij verwacht geen wijziging in dit beleid.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.