Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 4 januari 2007

Borssele kan eindelijk bouwen

Na minstens tien bouwgrondloze jaren verrijzen dit jaar weer nieuwe woningen in Borssele. Het plan Stadshoek, aan de zuidkant van het dorp, wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Er is plaats voor 26 woningen.

Borssele mag uitbreidenIn Stadshoek geeft de gemeente twaalf kavels uit, bedoeld voor vrijstaande huizen en twee-onder-eenkappers. Projectontwikkelaar Arcus, die de andere veertien voor zijn rekening neemt, hanteert eenzelfde recept, met uitzondering van een rijtje woningen waarmee de minder draagkrachtige koper wordt bediend. De kavels in Stadshoek kosten 160 tot 170 euro per vierkante meter.

Borssele zit al jaren te springen om bouwgrond. Met Stadshoek moet het dorp het weer tien jaar uitzingen. Overigens komen er, zoals de plannen nu liggen, geen starterswoningen. Volgens wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) bestaat daar in Borssele weinig vraag naar.

De ontwikkeling van Stadshoek en Monsterhoek loopt gelijk op.

Aannemingsbedrijf Hoondert maakt momenteel beide locaties bouwrijp. Naar verwachting is dat werk dit voorjaar klaar. In Monsterhoek is er nog een vuiltje weg te werken. Een klein deel is met olie vervuild, niet verwonderlijk op de voormalige stek van busmaatschappij AMZ. De gemeente gaat dan ook na voor wiens rekening de schoonmaakkosten zijn.

Appartementen
In Monsterhoek, schuin achter de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Oostsingel, komen het nieuwe pand van de reformatorische ds G. H. Kerstenschool én twaalf seniorenappartementen.

De weg is vrij voor de bouw. Een omwonende dreigde bezwaar aan te tekenen, maar toezeggingen van de gemeente over onder meer erfafscheidingen hebben hem op andere gedachten gebracht. De ruimtelijke procedures zijn inmiddels achter de rug. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan voor Monsterhoek 1 februari vast.

Het ontwerp van Archikon behelst een langgerekt, zwart gebouw, omzoomd door groen. Het geeft het idee van een boerenerf met een grote schuur erop, met aan de ene kant de school met voorlopig negen lokalen en de twaalf seniorenappartementen aan de andere kant. In mei volgend jaar moet de nieuwbouw klaar zijn.

Ontwerp
Op het ontwerp voor school en appartementen kwam vorig jaar tijdens een presentatie veel kritiek van dorpelingen. Velen vonden het nogal gewaagd, zeker met het beschermd dorpsgezicht op de achtergrond. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg ging echter akkoord, waarna niemand verder stappen ondernam.

De Kerstenschool, die 189 leerlingen telt, zit aan de Westsingel veel te krap. Na de verhuizing betrekt de openbare Frank van Borsseleschool (50 leerlingen) het oude gebouw van de Kerstenschool.

Overigens hebben de scholen nu al deels van gebouw gewisseld, om te zorgen dat de krimpende openbare school zelfstandig kan blijven bestaan. Die stond volgens de (financierings)regels van het Rijk hemelsbreed net iets te dicht bij de openbare school in Nieuwdorp. Het scheelde honderd meter. Na de verhuizing naar de Oostsingel zit er voldoende afstand tussen beide openbare scholen.

Zie ook PZC-artikel: Weinig animo voor nieuwbouw

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.