Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 21 december 2006

Het gebied rond de kerncentrale in Borssele is door het kabinet benoemd tot veiligheidsrisicogebied.

Gebied rond de kerncentrale veiligheidsrisicogebiedDe politie krijgt extra bevoegdheden in de omgeving van de kerncentrale in Borssele en in andere 'terreurgevoelige gebieden', als er aanwijzingen zijn dat er een terroristische aanslag wordt voorbereid. Politieagenten mogen daar dan naar eigen inzicht mensen fouilleren en auto's en voorwerpen onderzoeken.

Het kabinet heeft ook het Binnenhof in Den Haag, het Mediapark in Hilversum, Rotterdam Airport en de treinstations in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht aangewezen als risicogebieden. Op de luchthaven Schiphol mogen de politie en marechaussee al langer iedereen fouilleren.

De regeling, die op 1 februari in gaat, vloeit voort uit een wetsvoorstel dat vorige maand door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Daardoor kunnen bijzondere opsporingsbevoegdheden makkelijker worden toegepast. Waar voorheen een 'redelijk vermoeden' van een op handen zijnde aanslag nodig was, zijn nu 'aanwijzingen' voldoende.

Dat kunnen omstandigheden zijn, zoals personen die zich verdacht gedragen, maar ook dreigingsanalyses van de AIVD. Volgens het wetsvoorstel mag de officier van justitie in bepaalde gebieden personen preventief laten fouilleren of auto’s laten doorzoeken.

Agenten kunnen op eigen initiatief over gaan tot het fouilleren van mensen of het onderzoeken van auto’s. Wel moet de dreiging zo concreet zijn dat het een dergelijk optreden rechtvaardigt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.