Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 13 december 2006

Brandweer sneller in actie in tunnel door videosysteem

Videocontact tussen de brandweerauto’s en de Westerscheldetunnel en permanente videoherkenning van de voertuigen in de tunnel zijn enkele maatregelen die in Zeeland genomen moeten worden om de hulpverlening in de tunnel te versnellen en verbeteren.

De brandweer oefent regelmatig in de tunnelEen directe alarmlijn tussen enerzijds de tunneloperator en anderzijds de hulpverleningsdiensten en betere mogelijkheden om in te breken op de autoradio zijn een paar andere mogelijkheden, zo blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport dat vanmiddag door commissaris van de koningin W. van Gelder aan minister J. Remkes (Binnenlandse Zaken) wordt aangeboden.

Aanrijtijden
De brandweer en de andere hulpdiensten zijn niet in staat de vastgestelde aanrijtijden bij een ongeval in de tunnel te halen. Ze doen er nu minimaal twintig minuten over. Een onderzoek levert op dat de brandweer een winst van vijf minuten kan boeken door een reeks van maatregelen.

Naast de bovengenoemde wordt ook gepleit voor verdubbeling van de rijstroken. Alleen die maatregel levert al een winst van twee minuten op. Een directe alarmlijn is goed voor anderhalve minuut. Het inbreken op de autoradio kan volgens het rapport een halve minuut winst opleveren.

Het sneller verkennen en inwinnen van informatie door de bevelvoerder van de brandweer door zijn auto te voorzien van een video-ontvanger levert tot slot nog eens een volle minuut op. Hij hoeft dan minder tijd te besteden aan het verkennen en kan sneller tot actie overgaan. Dat kan ook als hij via permanente videoherkenning kan zien welke voertuigen - al dan niet met gevaarlijke stoffen - zich nog in de tunnel bevinden.

Zie ook PZC-artikel: Maatregelen tunnel kunnen vrij snel worden genomen

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.