Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 27 november 2006

Sociale zaken Borsele moet beter

De afdeling sociale zaken van de gemeente Borsele behandelt vrij veel aanvragen niet op tijd. De rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Borsele heeft dit geconstateerd in een onlangs verschenen rapportage. Aanvragen voor onder meer een uitkering moeten wettelijk binnen een termijn van acht weken afgehandeld zijn.

Dit lukte de sociale dienst van Borsele vorig jaar niet in 55 procent van de gevallen. De situatie is dit jaar verbeterd. Eén op de drie aanvragen is nog te laat afgehandeld. Volgens de rekenkamercommissie is dit echter vooral te danken aan een daling van het aantal aanvragen.

OZB
De sociale dienst van de gemeente Borsele springt er negatief uit als het gaat om de afhandeling van aanvragen gaat. Andere afdelingen, zoals financiën, doen het aanzienlijk beter. Financiën is onder meer belast met de behandeling van bezwaren tegen heffingen op grond van de onroerend zaakbelasting (ozb).

Niet minder dan 1700 bezwaarschriften kwamen vorig jaar binnen tegen de hoogte van die belasting en de daarvoor belangrijke waardebepaling van de eigen woning. Deze bezwaren zijn, aldus de rekenkamercommissie, ’op een adequate wijze beheerst en afgehandeld’.

Procedures
Dat de sociale dienst er minder goed vanaf komt, heeft volgens de rekenkamercommissie allerlei interne oorzaken. Het moet mogelijk zijn aanvragen sneller af te handelen door nieuwe procedures vast te stellen en door het interne controlesysteem te verbeteren.

Het is hard nodig hier werk van te maken. De afdeling sociale zaken is nu belast met de uitvoering van de wet werk en bijstand (wwb), de wet voorziening gehandicapten (wvg) en het minimabeleid.

WMO
Gemeenten krijgen er vanaf 1 januari een groot aantal zorgtaken bij door de nieuwe wet maatschaplijke ondersteuning (wmo). Om die wet goed uit te kunnen voeren en vooral om mensen netjes op weg te helpen is, aldus de Borselse rekenkamercommissie, ’een sprong voorwaarts’ nodig bij de afdeling sociale zaken. Het dagelijks bestuur van Borsele, het college van burgemeester en wethouders, heeft de aanbevelingen van de commissie grotendeels overgenomen en beterschap beloofd. De gemeenteraad wil de vinger aan de pols houden. Om dat te kunnen doen moet de afdeling sociale zaken elke drie maanden een rapportage aan de gemeenteraad gaan uitbrengen. Het is de bedoeling dat dit vanaf 1 juli 2007 gaat gebeuren.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.