Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 16 november 2006

Sanering oude boerderij in zicht

Sanering van het erf van de historische boerderij van wijlen Adrie van der Meulen is in zicht. De financiering is rond, waarmee de inrichting van de hoeve en het omliggende, oude Zuid-Bevelandse akkerlandschap een flinke stap dichterbij is.

Het Zeeuwse LandschapVan der Meulen, die begin 2005 is overleden, werkte niet mee aan de ruilverkaveling in de jaren zeventig van de vorige eeuw en wist zo een authentiek akkerbouwbedrijf te bewaren voor het nageslacht.

Olierestanten
Stichting Het Zeeuwse Landschap slaagde erin de boerderij met de gronden te verwerven. Alleen, er zat nog wel een addertje onder het gras. Van der Meulen maakte er een hobby van oude tractoren en andere machines te verzamelen. Het erf rond zijn boerderij is daardoor vervuild. Het gaat volgens woordvoerder C. Jacobusse van stichting Het Zeeuwse Landschap onder meer om asbest en olierestanten.

Zonder een grondige sanering is het onmogelijk de boerderij in ere te herstellen. De financiering leek een struikelblok, maar is dat inmiddels niet meer. "Het is helemaal rond", laat Jacobusse weten. "De provincie levert een forse bijdrage, wij doen dat, de erven van Van der Meulen en nu ook de gemeente Borsele." Het college van B en W van Borsele besloot deze week 75.000 euro aan de saneringsoperatie mee te betalen.

Drie ton
De hele schoonmaakactie is geraamd op 500.000 euro inclusief btw, meldt Borsele, maar dat bedrag is niet meer actueel, aldus Jacobusse. Hij heeft het over zo’n drie ton. Ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet en een archeologisch onderzoek zijn nog noodzakelijk. Het werk kan vervolgens beginnen. "Het streven is voorjaar 2007", geeft Jacobusse te kennen.

Bestemming
De boerderij van wijlen Van der Meulen met omliggende gronden van ongeveer 26 hectare wordt het eerste akkerreservaat van Het Zeeuwse Landschap. Oude boerennatuur, met onder meer akkerkruiden en heggen, blijft er behouden en wordt er uitgebouwd. Voor de boerenwoning uit de achttiende eeuw is een bestemming gevonden. Die krijgt na herstel een museumfunctie. Jacobusse: "Je kunt er niet in wonen met die lage deurtjes. Het zal een goed beeld geven van een oud boerenhuis." Voor de schuur wordt nog een geschikte functie gezocht. Een studente van de Universiteit Wageningen is daarmee bezig. De gedachten gaan onder meer uit naar een zorgboerderij of infocentrum.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.