Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 15 november 2006

Tweede centrale alleen in Borssele

Als hij er komt, dan komt hij bij Borssele. Een tweede kerncentrale wordt niet gebouwd op de Maasvlakte, noch in Moerdijk of Delfzijl, maar in Zeeland. Daarover waren deskundigen en belangstellenden op het gebied van kernenergie het gisteren eens op een symposium in Delft over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland.

2e Kerncentrale komt in BorsseleBorssele is niet alleen door de beschikbaarheid van koelwater een prima plek voor de uitbreiding van kernenergie in Nederland. Algemeen wordt verondersteld dat de Zeeuwse bevolking zo niet welwillend dan toch in elk geval onverschillig tegenover de komst van een tweede kerncentrale staat.

Voor Borssele pleit bovendien dat EPZ, de exploitant van de huidige kerncentrale, de afgelopen jaren heeft laten zien dat ze een fabriek voor atoomstroom veilig en bedrijfszeker kan runnen.

"Borssele hoort tot de top 25 van de beste kerncentrales in de wereld", betoogde directeur P. Boerma van energiebedrijf Delta, samen met Essent aandeelhouder van EPZ. Hij achtte dat geen geringe prestatie, omdat Borssele de enige kerncentrale in Nederland is. Boerma: "Petje af."

Thuiswedstrijd
Kernenergie speelde een thuiswedstrijd tijdens het symposium. Op Boerma’s vraag wie gelooft dat in 2016 in Nederland een tweede kerncentrale draait, stak een ruime meerderheid de hand op. Zo langzamerhand begint zich zelfs enig ongeduld meester te maken van bijvoorbeeld de leden van het Koninklijk Insituut van Ingenieurs en van de Netherlands Nuclear Society. In die kringen bestaat veel waardering voor de manier waarop staatssecretaris Van Geel van Milieu kernenergie in een jaar tijd weer op de agenda heeft gekregen.

Wat de voorstanders van kernenergie betreft hoeft de staatssecretaris echt niet zoveel mitsen en maren aan een nieuwe kerncentrale te verbinden als hij laatst in zijn randvoorwaardenbrief deed. Van Geel vindt dat een tweede kerncentrale gebaseerd moet zijn op technologie die zich heeft bewezen. Begrijpelijk, maar jam er, vonden de voorstanders.

Ze meenden dat Nederland daarmee de kans voorbij laat gaan een vooraanstaande rol op het gebied van kernenergie te spelen. Want is daar niet die experimentele maar veelbelovende pebble bed technologie, waarbij de splijtstof in bollen van het formaat tennisbal zit en waarbij helium wordt gebruikt om de warmte af te voeren. China is ermee bezig, Zuid-Afrika ook. En Nederland? Wat jammer...

Renaissance
R. Lubbers, voorzitter van de raad van toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland, meende dat kernenergie in Nederland een renaissance doormaakt.

Hij sprak er zijn verwondering over uit dat op het niveau van de Europese Unie nog steeds geen samenwerkingsafspraken zijn gemaakt voor de opslag van radioactief afval. Lubbers plaatste de kanttekening bij Van Geels randvoorwaarden dat de nadruk wel erg ligt op de bereidheid van het bedrijfsleven plannen voor een nieuwe kerncentrale te ontwikkelen. Hij meende dat ook veel nadruk moet worden gelegd op de gewilligheid van provincies en gemeenten om aan de vestiging mee te werken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.