Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 9 november 2006

Subsidie voor brede school Oudelande

Ook voor de verbouwing van de school en dorpshuis D’n Ostpit in Oudelande beurt Borsele rijkssubsidie. De gemeente sleept er 104.000 euro voor binnen.

dorpshuis D’n Ostpit in OudelandeDeze week kreeg Borsele al een rijksbijdrage van 70.000 euro voor de bouw van een jeugdsoos bij en aanpassingen in De Stenge in Heinkenszand (kosten: 420.000 euro). In Oudelande combineert de gemeente twee projecten : verbetering van openbare basisschool De Schakel en dorpshuis D’n Ostpit. Beide voorzieningen zijn buren van elkaar. Het totale project vergt 550.000 euro. Daaraan draagt Den Haag bijna twintig procent bij.

Die investering is volgens de gemeente noodzakelijk omdat het inwonertal van Oudelande groeit. Daardoor krijgt de school steeds meer leerlingen en maken meer mensen gebruik van het dorpshuis. In beide gevallen is het woekeren met de ruimte.

Brede School
Doel is van De Schakel een echte brede school te maken. Eigenlijk is die er nu al, waarbij de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zijn ondergebracht in het dorpshuis. Die situatie is verre van ideaal.

Beide vormen van kinderopvang komen straks onder het dak van de school, die ingrijpend wordt verbouwd. Hierdoor ontstaat tevens meer ruimte voor buitenschoolse sportactiviteiten. Bovendien kunnen verenigingen en clubs terecht in de school, bijvoorbeeld als er op een avond geen plek is in D’n Ostpit.

Opknapbeurt
Een opknapbeurt van het oude dorpshuis in Oudelande komt niet voor zijn tijd. De biljarters moeten het doen met één tafel, die in te krap vertrek staat. Scholieren moeten zich in de hal en foyer omkleden om in het dorpshuis te kunnen gymmen. Verder heeft de peuterspeelzaal er onvoldoende bergruimte.

Door verhuizing van de peuterspeelzaal naar de school komt ruimte vrij in het dorpshuis. Toch wordt het grondig verbouwd om meer vierkante meters te scheppen, zodat het verenigingsleven er beter uit de voeten kan. Want, zegt het college van burgemeester en wethouders, het dorpshuis is dé ontmoetingsplaats van een groeiend Oudelande (733 inwoners). Bovendien voert Borsele al jaren een beleid om voorzieningen in de dorpen overeind te houden. Zo blijven ze leefbaar.

De gemeente denkt driekwart jaar nodig te hebben om de bouwplannen voor te bereiden. Eind 2007 kan de verbouwing dan beginnen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.