Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 2 november 2006

Sloepoort tast woonkwaliteit aan

De dorpsraden van Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek hebben massief verzet aangetekend tegen de aanleg van het bedrijventerrein Sloepoort tussen beide dorpen.

Toekomstig bedrijventerrein SloepoortDe komst van het dertig hectare grote Sloepoort betekent een onaanvaardbare aantasting van het woongenot in Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek, volgens de dorpsraden in een reactie op het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente Borsele voor Sloepoort. De bewoners van de twee dorpen hebben genoeg voor hun kiezen gekregen, stellen beide organisaties.

Zij wijzen op een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, waaruit is gebleken dat veel meer inwoners van Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek geluidhinder ervaren. Lag dat aantal in 1991 in Nieuwdorp nog op 20 procent van de totale bevolking, dit jaar was dat 39 procent. In ’s-Heerenhoek was sprake van een groei van 20 naar 28 procent.

Door de aanleg van Sloepoort zal de overlast alleen maar toenemen, vrezen de dorpsraden. Zij kunnen zich niet voorstellen dat de geluidproductie van bedrijven in Sloepoort binnen de geluidnormen voor het industrie- en havengebied VlissingenOost kan worden ingepast, zoals Borsele stelt. "Wettelijk zal dit allemaal te regelen zijn, maar onze oren hebben helaas geen wettelijke grenzen", aldus de dorpsraden.

Volgens hen ontbreekt ook de noodzaak om de tien jaar oude plannen voor Sloepoort door te zetten. Op bedrijventerreinen in Middelburg en Goes is genoeg ruimte voor het soort bedrijvigheid dat in Sloepoort zou moeten komen. Hetzelfde geldt voor Vlissingen-Oost, geven de dorpsraden aan, wat het des te schrijnender maakt dat Borsele bedrijven wil vestigen net over de grens van het eigenlijke zeehaven- en industriegebied.

De grond waarop Sloepoort is gepland, kan een veel betere bestemming krijgen, menen de dorpsraden, één waarbij de leefbaarheid in de dorpen is gebaat. De Sloeweg richting Westerscheldetunnel wacht een verdubbeling. Ter hoogte van Sloepoort is een verkeersknooppunt voorzien met wellicht hooggelegen rijbanen. Dit zal extra overlast veroorzaken. De grond voor Sloepoort kan worden gebruikt om dit knooppunt gelijkvloers te houden, is het voorstel van de dorpsraden. Te zwartgallig

Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) vindt dat de dorpsraden een te zwartgallig beeld schetsen van de gevolgen van Sloepoort. De gemeente houdt volgens haar in het plan nadrukkelijk rekening van de leefbaarheid van Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek. "En het is toch ook wat waard werkgelegenheid te houden." Borsele is in gesprek met bedrijven in de buurt van ’s-Heerenhoek die interesse hebben voor Sloepoort, meldt zij. "Het kan toch niet zo zijn dat die uit Borsele verdwijnen." De gemeente streeft aldus de wethouder naar ’evenwicht’. "Bedrijven vragen wel eens ’stop met nieuwbouw in die dorpen’. We doen dat dus niet. ’sHeerenhoek en Nieuwdorp moeten leefbaar blijven.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.