Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 28 oktober 2006

Milieuvergunning kade rond

Medio volgend jaar begint het havenschap Zeeland Seaports aan de bouw van de kade voor de terminal van Sea-Invest/Zuidnatie in Vlissingen-Oost. De combinatie van deze Vlaamse havenbedrijven gaat werken onder de naam South Sea Terminal.
De ontwerp-milieuvergunning voor de stukgoed- en containerterminal aan de Scaldiahaven ligt vanaf gisteren ter inzage in het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand.

Het samenwerkingsverband Sea-Invest/Zuidnatie maakte ruim een jaar geleden zijn plannen bekend om in Vlissingen-Oost een terminal aan te leggen voor de overslag van containers, stukgoed en andere vracht.

Om te beginnen gaat de combinatie aan de slag op een terrein aan de 600 meter lange kade aan de noordkant van de Scaldiahaven. In volgende fasen sluit daarom 300 meter aan en 250 meter aan de kopse kant van de haven.

Bouwstroom
Zeeland Seaports heeft de voorbereidingen voor de bouw van de kaden en de ontsluiting per weg en spoorweg een eind gereed. Het eerste gedeelte kan binnenkort worden aanbesteed. Directeur H. van der Hart: „Opzet is dat we de drie delen achter elkaar in één bouwstroom kunnen aanleggen. Dat is efficiënt en bespaart kosten.“ De kade aan de kopse kant van de haven wordt ingericht voor binnenvaartschepen en kustvaarders. Dat betekent dat de haven hier minder diep hoeft te worden uitgebaggerd dan de delen waar zeeschepen zullen afmeren. De speciale voorzieningen voor kleine schepen onderstrepen het streven van Sea- Invest/Zuidnatie en Zeeland Seaports zoveel mogelijk lading aan- en af te voeren over het water. Van der Hart: „Zo belasten we de achterlandverbindingen via weg en spoor minder. Er is ook een belang voor het havenschap: schepen leveren havengeld op; vrachtwagens en spoorwagons niet.“

Van der Hart gaat ervan uit halverwege 2008 het eerste schip aan de South Sea Terminal kan aanleggen. De joint-venture Sea-Invest/Zuidnatie is nog druk bezig met de inrichtingsplannen voor de terminal. Beslissingen daarover worden begin volgend jaar verwacht. Over de ladingstromen die via de Scaldiahaven worden verwerkt zijn volgens woordvoerder L. Denijs nog geen definitieve afspraken gemaakt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.