Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 24 oktober 2006

Weinig enthousiasme plan school Borssele

Met een flinke dosis wantrouwen is gisteravond door bewoners van Borssele gereageerd op het ontwerp voor een nieuwe school met twaalf seniorenappartementen aan de rand van het dorp. De bouw dreigt ook vertraging op te lopen door één bezwaar.

Ontwerp voor de nieuwbouw voor de reformatorische ds G. H. Kerstenschool: Kees de Rijcke Kader illustraties/vormgevingDe gemeente Borsele presenteerde het plan voor de nieuwbouw voor de reformatorische ds G. H. Kerstenschool op een vergadering van de dorpsraad. Het ontwerp van architect J. Dieleman van het bureau Archikon uit Goes is een langgerekt, zwartkleurig gebouw dat wordt omzoomd door veel groen. Het geeft het idee van een boerenerf met een grote schuur erop, met aan de éne kant de school met in eerste instantie negen lokalen en aan de andere kant de twaalf seniorenappartementen. Het geheel moet schuin achter de kerk van de gereformeerde gemeente komen aan de Oostsingel, tegen het beschermd dorpsgezicht van Borssele aan.

Monumentenzorg
Met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is overlegd over het plan. Die is akkoord. En dat verbaasde een aantal bezoekers. Zij vroegen zich af hoe zo’n ’rechthoekig zwart gebouw’ op instemming van de Rijksdienst kan rekenen, terwijl bewoners van Borssele soms de grootste moeite hebben om een verbouwing van hun eigen woning rond te krijgen. „Een blamage“, noemde één van de aanwezigen het schetsontwerp.

Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) reageerde met de opmerking: „Over smaak valt altijd te twisten.“ Ze gaf aan dat zij het eerst ook ’een gewaagd plan’ vond. Vandaar dat het direct aan Monumentenzorg is voorgelegd. „We zijn in de rondgang daaropvolgend alleen enthousiaste mensen tegengekomen.“ Op de deskundigen na leken die gisteren in de zaal niet te vinden.

Geld
De Borselse gemeenteraad is 2 november aan zet om het geld voor het project beschikbaar te stellen. Het gaat al met al om ruim 3,6 miljoen euro; 2,9 miljoen voor de nieuwbouw van de Kerstenschool, 720.000 euro voor de verbouwing van de huidige Kerstenschool aan de Kalootstraat voor de openbare Franck van Borsseleschool, de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een ruimte voor zorgorganisatie Allévo. De Kerstenschool moet verkassen vanwege ruimtegebrek. De Franck van Borsseleschool is dit schooljaar al verhuisd naar een deel van de Kerstenschool, een deel van de Kerstenschool zit tijdelijk in de Van Borsseleschool. Die vreemde beweging heeft alles te maken met Haagse financieringsregels voor onderwijs.

De planning is erop gericht de nieuwbouw voor de Kerstenschool mei 2008 af te hebben. Of dit lukt, is zeer de vraag. Wethouder Vermue-Vermue meldde dat er één bezwaar is binnengekomen. De afwikkeling daarvan kan tot ’een behoorlijke vertraging’ leiden.


(Kees de Rijcke Kader illustraties/vormgeving)
Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.