Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 20 oktober 2006

Grote revisie kerncentrale Borssele

Vrijdagavond gaat de kernenergie-eenheid tot medio december 2006 uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisseling. Dit jaar worden 20 van de 121 splijtstofelementen in de reactor vervangen. Tijdens deze periode voert men bovendien twee andere belangrijke projecten uit.

De kerncentrale Borsele is goed voor ca. 3% van de Nederlandse energieproductieZo brengt men de veiligheid van de kerncentrale op een nog hoger niveau. Dit gebeurt door aanpassingen. Die aanpassingen vloeien voort uit de zogenaamde tienjaarlijkse evaluatie die EPZ in 2004 afsloot. De Kernenergiewetvergunning vraagt dat EPZ iedere tien jaar de veiligheidstoestand van de kerncentrale toetst aan de nieuwste stand van de techniek en aan (toekomstige) regelgeving. De aanpassingen bieden bescherming tegen ongevallen die zeldzaam voorkomen.

Gaswolken
Voorbeelden zijn het plaatsen van extra detectoren tegen gaswolken afkomstig van ongevallen met schepen op de Schelde; betere bescherming tegen extreem hoog- of laagwater en nog betere blusmogelijkheden tegen kerosine branden bij eventuele vliegtuigongevallen. Met deze maatregelen blijft de Kerncentrale Borssele op alle punten meer dan voldoen aan de huidige strenge (inter)nationale wettelijke verplichtingen en richtlijnen als het gaat om de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
Onlangs tekenden EPZ, de aandeelhouders en de overheid een convenant . Hierin is vastgelegd dat de kerncentrale tot 2034 open kan blijven. Voorwaarde is dat de centrale tot de beste 25 procent van de kerncentrales in het westen blijft behoren.

80.000 huishoudens
De tussentijdse stop gebruikt men ook om de hoge en lage drukturbines in het conventionele deel van de centrale te vernieuwen. De aangepaste turbines maken het mogelijk om circa 35 MegaWatt meer stroom op te wekken. Daarmee levert EPZ aan zo’n tachtigduizend huishoudens extra CO2-vrije stroom.

Beide projecten vergen samen een investering van meer dan 60 miljoen euro.

Tevens vinden er technische onderhoudswerkzaamheden en de gebruikelijke periodieke inspecties en testen plaats.
Naar verwachting levert de kernenergie-eenheid medio december 2006 weer stroom aan het landelijke net.

De discussie over een tweede kerncentrale in Nederland is een zaak voor een volgend kabinet. Dat zei minister-president Jan Peter Balkenende vrijdag voor aanvang van een Europese top over energiebeleid.

De premier vindt het nu te vroeg om een discussie te beginnen over een tweede kerncentrale. Balkenende vindt de kerncentrale in Borssele goed voor het milieu en de economie. Eind september zei staatssecretaris Pieter van Geel dat een tweede kerncentrale er wat hem betreft mag komen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.