Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 14 oktober 2006

Borsele geeft in 2007 voordeeltje

Inwoners van Borsele zijn volgend jaar gemiddeld iets minder geld kwijt aan gemeentelijke belastingen, maar vanaf 2008 moeten ze meer gaan betalen, blijkt uit de deze week gepresenteerde ontwerpbegroting 2007.

Minder in 2007, meer in 2008Het voordeeltje volgend jaar is te danken aan een mooi gebaar dat het Borsels college van B en W wil maken. In 2007 komt er een ’nieuwe’ belasting in Borsele, het rioolrecht, maar de inwoners hoeven daarvoor volgend jaar nog niet de portemonnee te trekken, als het aan B en W ligt. Het gaat in 2007 nog om een beperkt bedrag, 23 euro voor een gemiddeld huishouden met een koopwoning van 190.000 euro. B en W willen uitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten en nutsbedrijf Delta aanspreken om die 23 euro als gemeente te betalen.

Zelf betalen
In 2008 moeten inwoners van Borsele het rioolrecht zelf gaan betalen, zoals de vlag er nu bijhangt. Het gaat dan om gemiddeld 70 euro per huishouden, is eerder bekend gemaakt, en om 110 euro in 2009. Volgens wethouder M. de Bruijne (VVD, financiën) is dit overigens nog geen uitgemaakte zaak. "Als het mogelijk is met meevallers of door bezuinigingen de lastendruk te beperken, dan zullen wij dat zeker doen."

Woningeigenaren
Hetzelfde geldt wat hem betreft voor het verhogen van onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren. Volgend jaar is die verhoging nog 1,5 procent, maar in 2008, 2009 en 2010 zou dat 3 procent moeten worden. Dat is binnen de norm van de rijksoverheid, maar boven de verwachte stijging van het gemiddelde prijspeil (inflatie).

Inwoners van Borsele zijn in elk geval volgend jaar per saldo nog niet zo slecht af. Een gemiddeld huishouden met een koopwoning van 190.000 euro was dit jaar 486 euro aan gemeentelijke heffingen kwijt, in 2007 is dat 480 euro. Borsele is één van de goedkoopste gemeenten in de provincie, met Goes en Veere.

Borsele doet wat met de inkomsten. Afronding van het masterplan Heinkenszand staat voor 2007 op de rol, met onder meer de bouw van een jeugdsoos achter De Stenge. Ook aan het masterplan ’s-Gravenpolder wordt verder gewerkt. De bouw van zorgwoningen en verpleegeenheden rond sporthal De Zwake begint medio 2007. De sporthal en de bibliotheek worden tegelijkertijd verbouwd. Al die werkzaamheden gaan naar verwachting twee jaar duren. De hoofdweg door Lewedorp, de Postweg oftewel Oude Rijksweg, wordt een 30-kilometerzone. Het plan voor de reconstructie moet in het voorjaar af zijn.

Op de rol
Veel nieuwe bestemmingsplannen ter voorbereiding van woningbouw staan in 2007 op de rol, onder meer: Troyeweg en locatie brandweerkazerne Noordsingel Borssele, locatie Martens en Amac-terrein ’s-Heerenhoek, locatie oude EmTé-winkel Heinkenszand, locatie Boot & Buteijn Nieuwdorp, ’s-Gravenpolder West (Schuitweg) en een uitbreiding bij Baarland.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.