Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 11 oktober 2006

Tunnels kunnen veiliger

De Westerscheldetunnel en andere moderne Europese verkeerstunnels kunnen nog veiliger, zo betoogde de Duitse professor M. Thewes van de Universiteit van Bochum gisteren tijdens een symposium over tunnelveiligheid. Hij adviseert het aanbrengen van geluidsbakens bij de vluchtdeuren, ribbelranden langs de rijbanen en het waarschuwen van tunnelgebruikers via hun gsm.

Westerscheldetunnel kan nog veiligerThewes hield hij zijn gehoor ook voor dat in het rijexamen aandacht gegeven moet worden aan wat te doen bij een calamiteit in een verkeerstunnel. Het merendeel van de automobilisten weet dat niet, blijkt uit tal van oefeningen. Die blijven zitten in hun auto en wachten tot ze heldere en concrete aanwijzingen krijgen. Zelfs daarna weigeren nog heel wat hun auto in de steek te laten omdat ze in de veronderstelling verkeren dat ze in hun voertuig veilig zijn. Bij een brand zijn ze dat echter niet. Dan is het zaak zo snel als mogelijk te voet de tunnel te verlaten, aldus de wetenschapper die in de periode 1999-2002 meegeholpen heeft aan de bouw van de Westerscheldetunnel.

De eerste tien minuten na een calamiteit in een tunnel zijn volgens Thewes cruciaal. Dan zijn de hulpdiensten nog onderweg en moeten de automobilisten zelf handelen, stelde ook H. Admiraal van de Hogeschool Zeeland.

De lector Ondergronds Ruimtegebruik zei dat vliegtuigpassagiers beter voorbereid zijn op een calamiteit dan tunnelgebruikers. Vliegtuigpassagiers worden voorafgaand aan elke vlucht geïnstrueerd. Tunnelgebruikers moeten zelfs maar uitzoeken wat ze moeten doen.

Volgens Thewes zijn sinds de zware tunnelongevallen in de Alpen van enkele jaren terug veel onderzoeken gedaan naar het beter beveiligen van tunnels. Op de keper beschouwd zijn moderne tunnels veiliger dan wegen. De impact van een ongeval in een tunnel is echter groter.

Veiligheidscoördinator N. Vinke liet in een reactie weten dat de Westerscheldetunnel de aanbevelingen van Thewes meeneemt tijdens het veiligheidsoverleg. Het bedrijf onderzoekt volgens haar al of geluidsbakens bij de vluchtdeuren effectief zijn. Volgens Thewes zijn ze dat beslist omdat het in dichte rook zeer moeilijk is vluchtdeuren te vinden. Hij pleitte ook voor de aanleg van ribbels aan de buitenkant van de rijstroken om in slaap sukkelende automobilisten te waarschuwen. En inbreken op de gsm kan volgens hem bijdragen aan het goed instrueren van mensen die vast zitten in een tunnel. Volgens Vinke volgt de Westerscheldetunnel de proeven die door het ministerie van Binnenlandse Zaken genomen worden met cell broadcasting, een manier om zeer gericht testberichten te versturen. Als die proeven succesvol verlopen kan de NV bij een calamiteit dat systeem inzetten om mensen die zich in de tunnel bevinden te waarschuwen.

Kans op extra Rijksgeld voor hulp brandweer in Westerscheldetunnel

Burgemeester J. Gelok van Borsele voorziet dat december een spannende maand wordt. Hij verwacht dan de resultaten van twee onderzoeken die duidelijk moeten maken hoe de noodzakelijke brandweerzorg in de Westerscheldetunnel kan worden betaald.

Gelok zegt dat in een reactie op een brief die minister Zalm (VVD, Financiën) aan de tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat onderzoek gaande is naar de financiering van de brandweer via het Gemeentefonds. Ook wordt gekeken naar mogelijke aanvullende bijdragen voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen. "In dit onderzoek zijn ook bijzondere risico-elementen zoals de Westerscheldetunnel aan de orde", schrijft Zalm.

Gelok springt nog geen gat in de lucht. De gemeenten Borsele en Terneuzen zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de tunnel. Vorig jaar heeft de Borselse rekenkamer geconcludeerd dat zonder extra investeringen de aanrijtijd van vijftien minuten niet kan worden gehaald. Het advies is een extra rijbaan aan te leggen naast de tunnelweg en een permanente bezetting te regelen van de brandweerkazerne in Borssele.

Het geld dat daarvoor nodig is, heeft Borsele niet. De NV Westerscheldetunnel is vooralsnog niet van plan bij te passen, omdat brandweerzorg een overheidstaak is.

Mogelijk komt uit het onderzoek waarnaar Zalm verwijst dat de Westerscheldetunnel inderdaad een uitzonderingsgeval is waarvoor extra Rijksgeld nodig is. Dan nog ziet Gelok beren op de weg. "Sinds kort werken we in Zeeland samen in één veiligheidsregio. Die heeft de Westerscheldetunnel echter uit de gemeenschappelijke regeling gehaald. Een eventueel extra budget moet dus niet naar de veiligheidsregio maar naar de gemeenten Borsele en Terneuzen."

De vrees van de burgemeester is begrijpelijk, want het onderzoek waarover Zalm rept richt zich inderdaad op extra financiering van de veiligheidsregio’s. Gelok had de uitkomst overigens kort na de zomer al verwacht, maar Zalm meldt nu dat het onderzoek aan het eind van het jaar is afgerond.

Dan is ook het onderzoek klaar dat Borsele, de provincie en de NV Westerscheldetunnel gezamenlijk laten maken voor hun onderhandelingen over de brandweerinzet. Daaruit moet blijken hoeveel een extra toeleidende weg voor hulpdiensten gaat kosten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.