Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 9 september 2006

Veel klachten over wateroverlast

Inwoners van de 's-Heerenhoekse nieuwbouwwijk De Blikken kampen met wateroverlast. De gemeente Borsele heeft een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem, maar weet nog niet of zij er iets aan gaat doen en zo ja, wat precies.

Tijdens de aanbouw van de Blikken stond er al veel waterDe Blikken is grotendeels gebouwd op voormalige weilanden die in de winter geregeld blank stonden. Wie daar bekend mee was en in de nieuwbouwwijk ging wonen - zoals de geboren en getogen bewoners van 's-Heerenhoek - nam bij voorbaat al maatregelen tegen wateroverlast. J. Parée is zo iemand. Parée vertelt dat hij tijdens de bouw rondom en onder zijn huis in het nieuwste deel van De Blikken direct drainage heeft laten aanbrengen. Hij heeft het zelfs aangedurfd een kelder onder zijn woning te laten bouwen en die staat, vertelt hij, 'gewoon' droog. "Ik wist natuurlijk dat De Blikken op één van de laagste plekken van 's-Heerenhoek is gebouwd."

Zijn buren aan weerszijden aan de Vermuestraat en ook een achterbuurman aan de De Winterstaat hebben deze voorzorgsmaatregel niet genomen. "En het gekke is", weet Parée, "dat één buurman geen wateroverlast heeft en de ander wel. Het lijkt dus erg plaatselijk te zijn." De twee buren hebben nog geen drainage. Een achterbuurman aan de De Winterstraat heeft die naderhand aangebracht. Hij heeft zijn hele tuin overhoop moeten halen.

Twee andere bewoners die ook bekend waren met de geschiedenis van De Blikken, H. Traas en H. Boonman, hebben evenals Parée actie ondernomen. Boonman, die een metsel- en klusbedrijf heeft, heeft zijn huis zelf gebouwd en doelbewust hoger dan de straat. Traas heeft drainage aangelegd. Hij werkt in de bouw en vindt het vreemd dat bij het bouwrijp maken van de nieuwe wijk niet direct een drainagesysteem is gemaakt. "Ik weet dat dit bijvoorbeeld in Middelburg verplicht is."

Het probleem in De Blikken is niet alleen dat de wijk vrij laag ligt. Er is nog een meter grond opgebracht. Het zit 'm ook in de ondergrond. Een harde, blauwe kleilaag bevindt zich al op vrij geringe diepte en die laat geen water door.

CDA-raadslid A. Schenk vroeg deze week in de Borselse gemeenteraad aandacht voor de wateroverlast. Hij herinnerde eraan dat vijf maanden geleden een enquête is gehouden onder bewoners en dat het sindsdien van de kant van de gemeente stil bleef. Die stilte wordt over anderhalf week verbroken. Het college van B en W bespreekt dan de situatie in De Blikken, liet verantwoordelijk wethouder F. Tollenaar (SGP/ChristenUnie) weten.

Of de gemeente iets gaat doen, kon Tollenaar gisteren niet aangeven. Hij erkende dat er 'behoorlijk wat klachten' zijn, maar zei ook 'niet te veel verwachtingen te willen wekken'. Volgens hem is vooraf nagegaan of wateroverlast zou kunnen optreden. Onderzoek van het waterpeil gaf geen reden daarvoor te vrezen. Op de vraag of het niet verstandig was geweest bij het bouwrijp maken een drainagesysteem aan te leggen, antwoordde de wethouder: "Het is niet onze gewoonte alles te draineren."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.