Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 8 september 2006

Peuterspeelzaal Nisse jaar gered

De met sluiting bedreigde peuterspeelzaal in Nisse, waar kinderen uit Nisse en 's-Heer Abtskerke komen, kan in elk geval tot de zomer van 2007 openblijven. De Borselse gemeenteraad steunde gisteravond vrijwel eensgezind een motie van de PvdA om daarvoor maximaal 3000 euro beschikbaar te stellen.

"Nisse en 's-Heer Abtskerke zijn te jong en te sprankelend om de peuterspeelzaal op te geven", bepleitte voorzitter M. Joosse van de ouderraad van de peuterspeelzaal haar zaak bij het begin van de raadsvergadering. Zij onderbouwde dit met cijfers.
Sinds het besluit van de stichting peuterspeelzalen Borsele bekend werd om 'Nisse' 12 oktober dicht te doen, is de ouderraad op 'kinderjacht' gegaan. Dat was nodig om aan te tonen dat de peuterspeelzaal levensvatbaar is én omdat ouders in Nisse en 's-Heer Abtskerke hun kinderen vaak laat aanmelden. Er is toch geen wachtlijst. De actie heeft succes gehad. Volgens voorzitter Joosse zullen er in augustus 2007 veertien kinderen de speelzaal bezoeken en half 2008 moet tien 'haalbaar' zijn. "Verder kunnen we niet kijken, want die kinderen moeten nog geboren worden." Tien is voor de stichting peuterspeelzalen Borsele het minimum en daar kwam Nisse onder.
De PvdA nam vervolgens het voortouw voor een overbruggingsregeling, zoals ook in het basisonderwijs gebruikelijk is als een school zelfs twee jaar te weinig leerlingen heeft, hield raadslid P. Vollaard met name wethouder F. Tollenaar (SGP-ChristenUnie) voor. Tollenaar doet onderwijs en peuterspeelzalen.

Voorstel
Het voorstel voor een overbruggingsregeling, maximaal 3.000 euro tot september 2007, kreeg steun van CDA, Lokale Partij Borsele en VVD. SGP/Christen-Unie stemde tegen. "Wij staan sympathiek tegenover peuterspeelzalen", stelde raadslid J. Mol, "maar het peuterspeelzaalwerk is overgedragen aan een stichting. Die moet dat regelen. Zo is het afgesproken. Het is zwak om dan als gemeente bij te springen als zich ergens een probleem voordoet."
De aangenomen motie speelt daarop in. Het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd zich op het hele peuterspeelzaalbeleid te bezinnen, onder meer omdat de éne peuterspeelzaal met wachtlijsten zit ('s-Heerenhoek) en bij de andere een tekort aan kinderen dreigt. En omdat er landelijk nogal wat kan gaan veranderen. Politieke partijen hebben aangegeven kinderopvang 'gratis' te willen maken. Gaat dit door, dan heeft dat zeker gevolgen voor peuterspeelzalen als ouders daarvoor moeten blijven betalen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.