Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 31 augustus 2006

Heinkenszand krijgt duurzame jeugdsoos

De nieuwe jeugdsoos in 's-Gravenpolder die vrijdag 22 september opent, mag er zijn. Kleurrijk met een begroeid dak. De jeugdsoos die bij De Stenge in Heinkenszand komt, wordt zo mogelijk nog aparter. Uitgevoerd met duurzame technieken.

De tijdelijke soos aan de HeinkenszandsewegHet initiatief komt van de jongerenraad Borsele. Die heeft gebrainstormd over hoe de jeugdsoos in Heinkenszand 'zo klimaatvriendelijk mogelijk' kan worden. Met zonnepanelen, met zonneboilers en/of met warmtepompen waarmee warmte uit de grond wordt gewonnen. Een advies ligt bij de gemeente en die laat de ideeën doorrekenen.

Zijn de investeringen in de duurzame technieken 'kostenneutraal', oftewel op de lange termijn niet duurder dan gewone technieken, dan is Borsele bereid de jeugdsoos 'klimaatvriendelijk' uit te rusten. "Als gemeente willen we", vertelt een milieu-ambtenaar, "het goede voorbeeld geven, zeker naar jongeren toe." Of het ervan komt in de jeugdsoos in Heinkenszand, isl over enkele weken bekend .

Het haalbaarheidsonderzoek moet tegen die tijd gereed zijn.

De gemeente Borsele weet dan ook of zij een subsidie krijgt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om van de Heinkenszandse jeugdsoos een multifunctioneel centrum te maken, waarin ook ruimte is voor onderwijs (de Cyberzolder voor onder meer computerlessen) en voor sport (judo). De Cyberzolder zit nu in de oude brandweerkazerne aan de Kerklaan en moet anders met de judo in De Stenge.

De combinatie van jeugdsoos met sport- en onderwijsactiviteiten wil Borsele graag realiseren, maar dat kan alleen met de gevraagde bijdrage van 75.000 euro uit Den Haag. Half september moet duidelijk zijn of de gemeente het geld krijgt.

Voor de jeugdsoos is zonder rijkssubsidie 350.000 euro beschikbaar. De in 2001 uit De Stenge naar de Heinkenszandseweg 'verbannen' jeugdsoos De Prange, de jongerenraad Borsele en 'losse' jongeren uit Heinkenszand praten met de gemeente mee over de opzet van de jeugdsoos. Als alles meezit, start de bouw begin 2007 en is het pand eind 2007 klaar.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.