Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 30 augustus 2006

Extra aandacht voor landschap

Veiligheid staat voorop bij de dijkwerken die sinds 1996 in Zeeland met name langs de Westerschelde worden uitgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de omgeving. "Wij leveren juist een forse inspanning", aldus A. Beaufort van waterschap Zeeuwse Eilanden, "om bijvoorbeeld het fort en het haventje bij Ellewoutsdijk te behouden."

Zo lag het haventje van Hoedekenskerke er vroeger bijWie het vernieuwde landbouwhaventje vlakbij Hoedekenskerke en de toekomstplannen voor het watersporthaventje bij Ellewoutsdijk heeft gezien, krijgt toch niet de indruk dat er veel rekening is gehouden met het landschap. Een grote plak asfalt tekent het beeld van het haventje bij Hoedekenskerke. Hetzelfde staat bij Ellewoutsdijk te gebeuren.

Schrikken
"Als mensen dát nu zien bij Hoedekenskerke, is het voorstelbaar dat ze ervan schrikken", onderkennen Beaufort en projectleider techniek S. Vereeke van projectbureau zeeweringen waarin Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat samenwerken. "Het is echter nog niet af. Een slijtlaag van steentjes moet nog over het asfalt worden aangebracht. Het krijgt dan net zo'n aangezicht als de onderhoudswegen op de dijken. Ga er over drie jaar nog eens kijken, dan ziet het er heel anders uit."

De keuze om het havenplateau in het asfalt te zetten, is ook niet zomaar gemaakt. Overwogen is tweeënhalve meter klei aan te brengen in plaats van het asfalt. Dat was geen realistisch alternatief, volgens de twee deskundigen. In de grond zitten ankerstangen van de damwanden van het haventje. Veel grond had afgevoerd moeten worden en klei aangevoerd. Dat was veel duurder geworden en de bruikbaarheid van het landbouwhaventje was in het geding gekomen.

Over het haventje van de watersportvereniging Ellewoutsdijk, dat volgend jaar op de schop gaat, is eenzelfde discussie gevoerd. Het projectbureau zeeweringen zou zich er zich geen zorgen over hoeven te maken. Het haventje bevindt zich buiten de waterkering én ligt ook nog op een erg stormgevoelige plek. "Toch gaan we ook daar wat aan de veiligheid doen", meldt Beaufort, "zodat dit haventje behouden blijft voor de gemeenschap." Het 'zomaar' opruimen van oude haventjes, zoals met dijkverhogingen in het kader van de Deltawerken, is echt verleden tijd.

Het haventje van Ellewoutsdijk zal van karakter veranderen. Het huidige havenplateau met klinkerbestrating en asfalt laat water door via de lekke damwand, waardoor het plateau hier en daar verzakt. Een nieuwe, gesloten asfaltlaag à la die bij Hoedekenskerke wordt in 2007 aangebracht. In hetzelfde werk wordt de westpier één tot anderhalve meter verhoogd ter bescherming van de bootjes in het haventje. Een palenrij komt bovenop de pier. "We hebben dat technisch liever niet", stelt Vereeke. "Zulke paaltjes zijn aangrijppunten voor golven, maar het ziet er landschappelijk beter uit."

Met deze maatregelen wordt het haventje beter bestand tegen stormen, maar Vereeke en Beaufort maken zich er geen illusies over wat er zal gebeuren bij een megastorm. De buitenste stukken van het haventje plus een deel van de westpier zullen dan wegspoelen.

Bij het fort Ellewoutsdijk wordt de dijk aan de landzijde van een stenen glooiing voorzien, zodat die niet wordt ondergraven als bij superspringtij het water over de dijk rolt. Ellewoutsdijk weet zich nog beschermd door een tweede, landinwaarts gelegen zeewering op Deltahoogte achter het fort.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.