Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 21 augustus 2006

Woningen op terrein failliet bedrijf Amac

Op het bedrijventerrein van de november vorig jaar failliet verklaarde aardappelrooifabriek Amac in 's-Heerenhoek komen veertig à vijfenveertig woningen.

R&B wil bouwen op het AMAC terreinDe planvorming bevindt zich nog in een oriënterende fase, aldus de Borselse wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening). Zij heeft er vertrouwen in dat het woningbouwproject kans van slagen heeft. De Middelburgse ontwikkelaar AVV Beheer en aannemingsbedrijf Sagro uit 's-Heerenhoek zijn ermee bezig.

De verlaten Amac-bedrijfsloodsen grenzen direct aan de oude dorpskern van 's-Heerenhoek. Ze beslaan een behoorlijk terrein. Met veertig à vijfenveertig woningen wordt het gebied in elk geval niet bomvol, volgens Vermue-Vermue. "Het kan zeker iets fraais worden."

De gemeente Borsele wil 't liefst ook een oude smederij vlakbij het Amac-terrein bij de nieuwe ontwikkeling betrekken en daar een aantal starterswoningen laten verrijzen. Woningstichting R & B Wonen is daarvoor in beeld, bevestigt directeur C. Krijger. Alles bevindt zich volgens hem nog in een pril stadium. Het is bekend dat er wat vervuiling in de grond zit. Krijger: "Wij zijn het aan het onderzoeken. Over een paar weken weten we meer."

Oliehandel
R & B Wonen is ook in gesprek met Sagro over een toekomstige bestemmming van het terrein van de voormalige oliehandel Van den Dries aan de Postweg in Lewedorp. "We trekken daarin samen op", meldt Krijger. Hij weet dat er in Lewedorp het idee leeft op die locatie ruimte te maken voor een winkel met daarboven appartementen. R & B Wonen heeft zo'n project al in Hansweert gerealiseerd. Directeur Krijger is er nog niet uit of dit in Lewedorp ook tot de mogelijkheden behoort. "Financieel is het heel lastig." Hij verwacht met betrekking tot de locatie Van den Dries over een paar maanden duidelijkheid.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.