Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 28 juli 2006

Sanering vervuilde grond bij Kwadendamme nodig

Voor de bouw van de nieuwe woonwijk Oude Vreeland II bij Kwadendamme moet voor 100.000 euro aan vervuilde grond worden gesaneerd.

Oude Vreeland IIHet was al bekend dat zich in het plangebied bij het Donkere Weegje een verontreinigd stuk grond bevond. De verwachting was dat de vervuiling binnen de normen zou blijven. Uit verder onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Het zware bestrijdingsmiddel DDT is gevonden. De provincie heeft de vervuiling aangemerkt als 'ernstig'. De grond moet worden geschoond. Van gevaar voor de volksgezondheid is overigens geen sprake.

Het vervuilde deel van Oude Vreeland II beslaat ongeveer tweeduizend vierkante meter, het hele plangebied is drie hectare groot. De saneringskosten zijn geraamd op 100.000 euro. De gemeente Borsele is inmiddels eigenaresse van de grond en betaalt de kosten. Een deel kan uit het investeringsbudget stedelijke vernieuwing komen. Borsele gaat ook nog proberen bij de provincie subsidie los te krijgen.

Op de grondprijs voor de wijk heeft de sanering geen invloed. De vaststelling van het bestemminsplan Oude Vreeland II zal door 'het vuiltje' een vertraging oplopen van enkele maanden. Het streven is voorjaar 2007 met het bouwrijp maken te beginnen. De nieuwbouwwijk ten oosten van Kwadendamme biedt tot 2016 ruimte aan 31 woningen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.