Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 27 juli 2006

Nieuwe jop in 's-Gravenpolder

's-Gravenpolder krijgt zo goed als zeker in het najaar weer een jongerenontmoetingsplek (jop). In het dorp heeft eerder een jop gestaan, maar die is na vandalisme door de gemeente Borsele weggehaald.

ZeecontainerCornie Dekker, bestuurslid van de speeltuinvereniging in 's-Gravenpolder, is bij de oprichting van de jop betrokken geweest. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe jop een lang leven beschoren is. "Het gaat om een groep van zo'n vijftien jongeren van veertien tot en met zeventien jaar die geregeld in de speeltuin komt. Ze gaven aan graag een eigen plek te willen hebben. Ik heb hen daarbij geholpen met de dorpsraad en gemeente. En ze zijn er zelf serieus mee aan de slag gegaan."

Spelregels
Zo hebben de jongeren spelregels afgesproken voor het gebruik van de jop. Ze houden de plek zelf schoon, is één van de afspraken. Het is er na 22.00 uur stil. De muziek gaat dan uit. Geen drugs, geen vandalisme. Ze doen zelf aangifte bij vernielingen. Bij vertrek gaat de deur van de jop - een zeecontainer - op slot. De jongeren willen hun plek inrichten met afgedankte meubels.

Het vinden van een goede locatie voor een jop is altijd een hele toer, zo ook in 's-Gravenpolder. 'Weide Harthoorn' aan de oostkant van het dorp, aan het einde van de Magnoliastraat, is uit de bus gerold als beste plek. "De eerste bebouwing zit er zeker honderdvijftig meter vandaan", schat Dekker.

Bezwaren
Niet minder dan dertien plekken zijn onder de loep genomen. De meeste stuitten af op bezwaren van omwonenden. Eéntje was er vlakbij de sportvelden. De voetbalvereniging wilde dat niet, omdat de jop-jongeren de velden zouden kunnen beschadigen. Dekker is tevreden dat er uiteindelijk een locatie is gevonden. "Als jongeren geen eigen plek hebben, zijn ze hier en daar in het dorp te vinden. Mensen ergeren zich eraan, al dan niet terecht."

Kans
Overlast door jongeren bij sporthal De Zwake in 's-Gravenpolder leidde eerder dit jaar nog tot een samenscholingsverbod voor die plek. Een tunneltje onder de doorgaande weg 's-Gravenpolder-Kapelle, net buiten 's-Gravenpolder op Kapels grondgebied, is sindsdien favoriet bij een clubje jongeren. "Dat is niet de groep die een jop wil", meldt Dekker voor alle duidelijkheid. "Ik ken deze groep goed. Zes, zeven van die jongeren hebben geholpen met het opbouwen van een groot toestel in de speeltuin. Dat zegt genoeg over hun inzet. Deze jongeren verdienen zeker een kans." Wanneer de container voor de jop er komt, is nog niet helemaal duidelijk. Dekker hoopt dat het voor eind september rond is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.