Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 19 juli 2006

Proefjaar hagelkanon in Borsele

Fruittelers in Borsele mogen van de gemeente voorlopig een jaar gebruik maken van een anti-hagelkanon. Na dat jaar volgt een uitgebreide evaluatie.

HagelkanonHet Borselse college van burgemeester en wethouders heeft dit geantwoord op vragen van de PvdA-raadsleden A. Witkam en C. Miermans. Zij waren in de pen geklommen over de inzet van anti-hagelkanonnen in de gemeente Borsele, nadat zij klachten hadden ontvangen van bewoners. Het gebruik van antihagelkanonnen gaat met forse knallen gepaard. Inwoners van Borsele die daar enige tijd geleden voor het eerst mee werden geconfronteerd, trokken bij de PvdA'ers aan de bel.

Zes aanvragen
Zes aanvragen voor het gebruik van anti-hagelkanonnen zijn in behandeling bij de gemeente Borsele. Het gaat om aanvragen voor een tijdelijke milieuvergunning van een jaar. Zolang wil het Borsels college de inzet van de anti-hagelkanonnen vooralsnog ook toestaan. De ontwerp-vergunningen worden naar verwachting half augustus gepubliceerd, waarna bewoners kunnen reageren en beroep aantekenen. De anti-hagelkanonnen zijn overigens al in de loop van mei geplaatst.

Voorwaarden
Borsele wil strikte voorwaarden stellen aan de inzet van de antihagelkanonnen. De afstand tot woningen en de openbare weg moet mimimaal driehonderd meter zijn. De gebruiker krijgt de verplichting opgelegd bij te houden hoe lang en hoe vaak het anti-hagelkanon in werking is. Hij moet ook een verzekering afsluiten voor aansprakelijkheid voor neveneffecten, zoals de gevolgen van schrikreacties van mensen en ook van dieren.

Onderzoek
Het Borsels college van B en W laat weten zich bewust te zijn van de neveneffecten van het gebruik van anti-hagelkanonnen. Vandaar dat er ook is gekozen voor een proefperiode van één jaar. In dat jaar worden onderzoeken gedaan naar de neveneffecten. Na de proeftijd vindt een evaluatie plaats, waarna wordt besloten over het gebruik mag worden voortgezet.

De gemeente Sluis heeft juist deze week besloten de ook voor een jaar afgegeven tijdelijke milieuvergunningen met drie jaar te verlengen, onder meer omdat wordt gewerkt aan verfijning van het systeem om de geluidsoverlast te beperken.

Broodje aap
'Werken de anti-hagelkanonnen wel?', wilden de PvdA'ers Witkam en Miermans ook nog van het dagelijks bestuur van Borsele weten. Burgemeester en wethouders laten dit in het midden. Verwezen wordt naar professor J. Wieringa, een bekend weerdeskundige, die beweert dat fruittelers 'een broodje aap kopen'.

Máár daartegenover staat, geven B en W aan, dat diverse fruittelers sinds de inzet van een anti-hagelkanon geen hagelschade hebben gehad. De onzekerheid over de daadwerkelijke werking van het anti-hagelkanon heeft, aldus Borsele, meegespeeld in de beslissing de vergunningen voor één jaar af te geven.

Zie ook eerder artikel: Fruittelers omarmen hagelkanon

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.