Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 18 juli 2006

PvdA Borsele milder van toon

De PvdA Borsele heeft lessen getrokken uit de schijnoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Hoewel de sociaal-democraten na de verkiezingen weer buiten het dagelijks bestuur van Borsele werden gehouden, steunden zij onlangs wel de financiële meerjarenplanning van het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor de jaren 20072010. Dat was voor het eerst sinds de PvdA vijf jaar geleden in Borsele naar de oppositiebanken werd verwezen, vooral door toedoen van het CDA.

PvdA Borsele milder van toonDatzelfde CDA hield de PvdA na de verkiezingen van maart dit jaar opnieuw buiten het college van B en W in Borsele, met steun van SGP-ChristenUnie en de tot één zetel teruggedrongen VVD. De christen-democraten gebruikten voor die keuze één hoofdargument: de PvdA mag dan wel van vier naar zes zetels zijn gegaan, maar zij heeft de afgelopen jaren keer op keer tegen financiële meerjarenplanningen en begrotingen gestemd. Op hoofdlijnen is het beleid telkens afgekeurd, met zo'n partij wilde het CDA niet.

De PvdA heeft die kritiek ter harte genomen, zo bleek recent bij de behandeling van de kadernota 2007-2010, het eerste grote beleidsstuk van het nieuwe college van CDA, SGP-ChristenUnie en VVD. Bij monde van ex-wethouder P. Vollaard koos de PvdA niet voor de aanval, maar sprak op hoofdlijnen haar steun uit aan de plannen van het dagelijks bestuur. Die hoofdlijnen gaan vooral over beloften voor de bouw van brede scholen (in 's-Heerenhoek en Ovezande), brede dorpshuizen (in Oudelande) en de spreiding van zorgvoorzieningen (in 's-Heerenhoek, Ovezande, Heinkenszand en 's-Gravenpolder).

De toon was anders, viel ook A. Schenk (CDA) op. Hij noemt het optreden van de PvdA 'gewoon fantastisch'. Hij betrekt er gelijk de andere oppositiepartij, de Lokale Partij Borsele, bij. "Sinds de verkiezingen lijkt in beide partijen een andere wind te waaien", is de indruk van CDA'er Schenk.

PvdA-raadslid Vollaard vindt het met dat andere geluid overigens meevallen. Kritiek op het college was er wel degelijk, stelt hij, zoals op de lastenverzwaring voor de inwoners door de herinvoering van het rioolrecht en de jaarlijkse verhoging van de onroerendzaakbelasting met 1,5 procent bovenop de jaarlijkse verhoging met het algemene prijspeil (inflatie). Op voorstel van de PvdA besloot de gemeenteraad deze lastenverzwaringen nog eens af te wegen tegen mogelijke bezuinigingen.

Vraag is of het de PvdA veel had geholpen als zij de vorige raadsperiode al milder was geweest. Had de PvdA dan wel in het college van B en W kunnen komen? CDA'er Schenk reageert voorzichtig: "Als de PvdA eerder constructief had meegewerkt, was de situatie anders geweest." Vollaard gelooft daar weinig van. Hij vindt dat de PvdA al de voorgaande jaren constructief oppositie heeft gevoerd. "Moet je op je knieën om mee te mogen doen in een college van B en W? Dan liever niet."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.