Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 29 juni 2006

Borsele gaat tipgevers belonen

Tipgevers van vandalisme worden voortaan beloond in de gemeente Borsele. Wie vanaf 1 juli een vandaal aangeeft bij de politie, mag een kwart van het schadebedrag doneren aan een zelfgekozen Borselse vereniging of instelling.
De betrokkenheid van de burgers vergroten, dat is het doel van de actie. De gemeente Borsele kampt al een aantal jaren met forse schadeposten door van vandalisme. Er zijn wel enkele succesvolle maatregelen genomen om de vernielingen tegen te gaan, zoals het inrichten van jongerenontmoetingsplaatsen.

Toch kan nog steeds slechts een klein deel van de schade verhaald worden op de aanrichters ervan, omdat er maar weinig aangiftes en meldingen zijn. Zo was er in 2004 ruim 57.000 euro schade, waarvan 13.300 euro verhaald kon worden op de daders. In 2005 was dat 1100 euro op een bedrag van bijna 28.000 euro. "In 2004 zaten we dus met een gat van 44.000 euro. In 2005 was dat ruim 26.000 euro. Dat geld zijn we nu gewoon kwijt. Met deze maatregel proberen we die bedragen te verkleinen", aldus woordvoerder P. de Vree van de gemeente Borsele.

Sociale controle

Toch is het financiële aspect niet het hoofddoel van het plan. "We willen eigenlijk twee vliegen in één klap slaan. Door de aangiftes wordt de sociale controle in de gemeente vergroot. Daarnaast kunnen we meer geld binnen halen. Het uitgangspunt is om het vandalisme terug te dringen.
"Als mensen een vandaal willen aangeven, kunnen ze dat gewoon bij de politie doen. De Vree: "Als de aangifte inderdaad leidt tot verhaal van het schadebedrag, speelt de politie de gegevens door aan de gemeente. De betreffende persoon krijgt van ons bericht hoeveel geld uitgekeerd wordt."Het maximum uit te keren bedrag per tip is vijftienhonderd euro. De tipgever, wiens identiteit vertrouwelijk behandeld wordt, krijgt het bedrag niet op zijn of haar eigen bankrekening gestort. Het geld wordt overgemaakt naar een door een aangever aan te wijzen vereniging of instelling met een maatschappelijk doel, die gevestigd is in de gemeente Borsele.
Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden. De schade moet betrekking hebben op gemeentelijke eigendommen, zoals scholen, verenigingsgebouwen, bushokjes, speelvoorzieningen of verkeersborden. De verstrekte aanwijzingen moeten verder zodanig duidelijk zijn dat ze daadwerkelijk leiden naar de dader.

Volgens De Vree is de gemeente Borsele uniek in zijn aanpak van vandalisme. "We hebben geen voorbeeld van andere gemeenten gevolgd. Voor zover ik weet zijn we de eerste."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.