Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 21 juni 2006

Provincie zet WCT door

De Westerschelde Container Terminal krijgt een nieuwe kans. Het dagelijks provinciebestuur heeft dinsdagochtend besloten door te gaan met de voorbereidingen voor de bouw van de kade in de Westerschelde, aan de rand van industrieterrein Vlissingen-Oost.

Satellietfoto beoogde locatie voor de huidige WCT-terminalDe Raad van State schrapte in 2003 de plannen, omdat die onvoldoende rekening hielden met de natuur en het toenemend aantal treinen en vrachtwagens. De aangepaste plannen voorzien in een kade van 2000 meter lengte; aanvankelijk zou de kade 2600 meter gaan meten.
Het dagelijks provinciebestuur vindt dat het zijn huiswerk beter heeft gedaan dan de vorige keer. Ook zijn de geluids- en trillingsproblemen opgelost, aldus de provincie. De verwachting is dat de kade in 2011 operationeel kan zijn.

Herkansing
Zeven jaar na de presentatie van de eerste plannen gaat de Westerschelde Container Terminal (WCT) in de herkansing. De provincie Zeeland en havenschap Zeeland Seaports blijven streven de werkgelegenheid en de welvaart in dit gewest te bevorderen door te proberen aan te haken bij de grote vlucht die het vervoer van vracht in containers maakt.

Triomfantelijk maakt D. Bruinooge (PvdA, dan gedeputeerde economische zaken) op 25 juni 1999 bekend wat hij maandenlang heeft bekokstoofd: een 2600 meter lange containerkade voor diepstekende schepen, pal aan de Westerschelde in Vlissingen-Oost. Capaciteit: 1,5 miljoen containers per jaar. Goed voor in totaal 3000 banen. De investering bedraagt 540 miljoen euro. De beoogde exploitant van de WCT is het Antwerpse havenbedrijf PSA/ Hesse-Noord Natie. Het eerste containerschip wordt in 2002 verwacht.

Vereniging Redt de Kaloot maakt op 17 november 2000 beleefd tegenwerpingen. Kan die WCT niet op een andere plaats worden aangelegd, zodat het strand van de Kaloot, befaamd om zijn fossielenvindplaats en geliefd bij zonaanbidders, kan worden gespaard?

Zeeland Seaports belooft de alternatieven van de vereniging te onderzoeken en antwoordt op 6 juni 2001: "Neen."

Het milieu effect rapport voor de WCT verschijnt 10 augustus 2001. Vier van de tien containers gaan in de aanloopfase over de weg. Later zullen er meer over het water worden vervoerd. De schade aan de natuur lijkt ruimhartig te worden gecompenseerd. Bij het aanvankelijke enthousiasme over de WCT worden geleidelijk steeds meer kanttekeningen geplaatst.

In Goes, Kapelle en Reimerswaal ontstaat ongerustheid over mogelijke hinder door het vervoer van containers over de weg en het spoor.

Tegenstanders
De Staten van Zeeland stellen 4 oktober 2002 de streekplanwijziging vast, waarin de aanleg van de WCT is opgenomen. Tegenstanders, waaronder de Zeeuwse Milieufederatie en de gemeente Goes gaan in beroep bij de Raad van State. Die haalt op 16 juli 2003 een streep door de Westerschelde Container Terminal. Naar het oordeel van de Raad van State is de noodzaak van de containerkade voor de Zeeuwse economie onvoldoende onderbouwd, de aanleg is in strijd met de Habitatrichtlijn van de Europese Unie en er is onvoldoende rekening gehouden met hinder door geluid en trillingen in het achterland.

Klap
De klap komt hard aan, maar de Staten leggen zich niet neer bij de nederlaag. Op 29 augustus 2003 besluiten ze te laten onderzoeken of de afwijziging kan worden gerepareerd. Om te voorkomen dat de WCT andermaal sneeft, wordt er veel tijd voor uitgetrokken. De verkenning van de mogelijkheden de WCT-plannen nieuw leven in te blazen is op 7 oktober 2004 zo ver dat de voorbereidingen opnieuw kunnen beginnen.

Duintjes
Het ei is op 28 juli 2005 gelegd: de containerkade wordt maar 2000 meter lang. Zo kunnen aan weerszijden duintjes worden gespaard. Een ander bezwaar wordt op 1 juni 2006 weggenomen: het havenschap steekt 20 miljoen euro in een verdiepte betonnen spoorbak in Goes, waardoor hinder door de toename van het goederenvervoer per spoor wordt verminderd.

Het dagelijks provinciebestuur presenteert op 20 juni 2006 de maatschappelijke kosten-batenanalyse en het geactualiseerde milieu effect rapport voor de WCT in de herkansing.

Deze stukken komen 29 september in de Staten van Zeeland. Het voorstel is dan in de loop van 2007 het Omgevingsplan Zeeland, de opvolger van het streekplan, te wijzigen. Vervolgens is het woord - in 2008 - aan de gemeenteraad van Vlissingen, die het bestemmingplan voor Vlissingen-Oost moet aanpassen. Het besluit van de gemeenteraad staat open voor beroep bij de Raad van State. Behandeling van eventuele beroepen wordt rond de jaarwisseling van 2008/2009 voorzien.

Als de Raad van State de beroepen afwijst, kan de aanleg van de WCT in 2009 beginnen. Het eerste schip kan dan in 2012 worden verwelkomd, tien jaar later dan in 1999 was voorzien.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.