Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 19 juni 2006

WCT is gunstig voor Zeeland

De aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen-Oost loont. Wanneer alle effecten in geld worden uitgedrukt, is het saldo positief. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de WCT die de provincie morgen presenteert.

Satellietfoto geplande plaats voor de WCTIn de analyse is op een rijtje gezet wat tot 2060 de waarde is van de gevolgen van het containerproject. Daarbij zijn twee varianten bekeken. De ene gaat ervan uit dat de WCT als voorhaven wordt gebruikt, waarbij op grote containerschepen aangevoerde laadkisten worden overgeladen op kleinere schepen, en omgekeerd. In de tweede variant is de WCT onderdeel van een logistiek centrum. Dat wil zeggen, minder overslag van en op kleinere schepen, vol stouwen en leeghalen van containers en eventueel de behandeling van goederen.

Saldo
De eerste variant levert 950 banen op; de tweede 1350. Het saldo van kosten en baten is bij variant twee hoger. Omdat in het geval van de WCT als logistiek centrum meer containers over de weg en over het spoor worden vervoerd, leidt dat tot nadelen voor de verkeersveiligheid. Bovendien treden meer geluidsoverlast en trillingen op.

Daarom levert een WCT in deze vorm op deze onderdelen een hoger negatief bedrag op dan een containerkade die voornamelijk als schakel tussen zeevaart en kust- en binnenvaart wordt gebruikt.

Kaloot
De WCT is deels geprojecteerd op het strand van de Kaloot. Daarmee gaat een vindplaats voor fossielen verloren. Ook dat levert in de kosten-batenanalyse een negatief bedrag op. De veranderingen op het gebied van de natuur zijn per saldo licht positief. Er gaat 91 hectare verloren, maar er is voor 155 hectare aan compensatie voorzien.

De overslag van containers en de werkgelegenheid in de havens van Rotterdam en Antwerpen zullen minder stijgen als de WCT wordt aangelegd. In het geval van Rotterdam betekent dit dat bij de uitbreiding van de containeroverslagcapaciteit op de Tweede Maasvlakte rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen in Zeeland. Anders dreigt overcapaciteit.

Rendabel
Verder is in de kosten-batenanalyse gekeken naar de aanleg van een veel kleinere containerkade voor kustvaarders binnen de bestaande haven. Die levert minder banen en havengeld op, maar kost ook minder. Ook zo'n kade is rendabel.

De Raad van State heeft de aanvankelijke plannen voor de WCT drie jaar geleden onderuitgehaald. Er is nu een containerkade ontwikkeld van 2000 meter in plaats van de oorspronkelijke 2600 meter om de duintjes aan de Kaloot te sparen. Voor het eerst is een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de WCT gemaakt. Samen met het aangepaste milieueffectrapport wordt die morgenavond vanaf 19.00 uur tijdens een informatiebijeenkomst in het Arsenaaltheater in Vlissingen gepresenteerd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.