Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 16 juni 2006

's-Heerenhoek krijgt school 'plus'

Met de nieuwbouw voor de Don Boscoschool krijgt 's-Heerenhoek een compleet heringericht terrein vol jeugdvoorzieningen. In het voorjaar van 2008 moeten de werkzaamheden gereed zijn.

De huidige Don Bosco schoolDe nieuwe basisschool mét peuterspeelzaal - nu nog gehuisvest op de eerste verdieping van De Jeugdhoeve - én buitenschoolse opvang komt naast de bestaande gymzaal aan de Pastoor Fronhoffstraat, bij de sportvelden van 's-Heerenhoek. Vorig jaar heeft de gemeente Borsele al een ontwerp van de school gepresenteerd. Het gebouw had toen nog een licht gebogen vorm. Dat idee is inmiddels verlaten. Het schoolpand in twee lagen krijgt een strak modern uiterlijk, onder meer dankzij het gebruik van zinken gevels. De gymzaal die blijft staan, wordt opgeknapt en aan de nieuwe omgeving aangepast.

Het hele gebied bij de gymzaal ondergaat een gedaantewisseling met de komst van een reeks jeugdvoorzieningen, voor peuters tot en met oudere jeugd. Oudere jeugd kan er terecht op een basketbalpleintje, skatevoorziening en het (bestaande) trapveldje. De voetbal krijgt ook een nieuwe toegang.

Als alles meezit, kan in februari 2007 de eerste spa in de grond voor het schoolgebouw 'plus'. De huidige school aan de Deken Tomaslaan maakt plaats voor een speeltuin. Op de plek van de huidige speeltuin komt een complex met zeven- of achtentwintig zorgwoningen en twee wooneenheden met in totaal twaalf verpleeghuisplaatsen.

Het plangedeelte, voor rekening van de gemeente Borsele, komt op 3,86 miljoen euro. Dat is 450.000 euro meer dan in de financiële meerjarenplanning stond. Het verschil zit in extra kosten voor tijdelijke huisvesting, een beter ventilatiesysteem in het schoolgebouw en vooral in het feit dat de basisschool nog harder groeit dan verwacht. Don Bosco heeft al recht op een achtste leslokaal.

Borsele betaalt de investering uit de verkoop van grond aan woningcorporatie R en B Wonen voor het zorgcomplex, uit gespaard geld en met leningen. Wethouder F. Tollenaar (SGP, onderwijs) spreekt van een plan 'dat staat als een huis én waarmee we echt de toekomst in kunnen'. Of de gemeenteraad daar ook zo over denkt, en dan vooral over de gestegen kosten, zal in de vergadering van donderdagavond 29 juni blijken. Het college presenteert dinsdagavond 27 juni in De Jeugdhoeve in 's-Heerenhoek het voorstel aan alle bewoners.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.