Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 9 juni 2006

Borsele heeft investeringen rond

De grootse plannen die de gemeente Borsele heeft voor met name nieuwbouw van basisscholen, zijn financieel rond. Inwoners moeten er vanaf 2008 iets dieper voor in de buidel tasten.

Wethouder M. de Bruijne (VVD, financiën)Wethouder M. de Bruijne (VVD, financiën) presenteerde gisteren de Borselse financiële meerjarenplanning 2007-2010. Nieuwe projecten die Borsele de komende jaren wil uitvoeren in 's-Heerenhoek, Ovezande, Borssele en Oudelande, hebben er hun vertaling in gevonden.

's-Heerenhoek wacht zoals eerder gemeld de bouw van een brede school en zorgwoningen. Met de school en directe omgeving is een investering van 3,4 miljoen euro gemoeid. Ongeveer 2,2 miljoen euro was al gedekt. De rest is 'gevonden' door veertig jaar lang jaarlijks 90.000 euro als extra kapitaallast op de gemeentebegroting op te nemen, te beginnen in 2008.

Dorpshuis
Op dezelfde manier wil Borsele de financiering van - wat heet - masterplan Ovezande regelen. Dit masterplan bestaat uit: een nieuwe school, de bouw van 32 zorgwoningen, de verplaatsing van het sportveld met de aanleg van nieuwe tennisbanen en een renovatie van het dorpshuis. De kosten voor de gemeente: 4,7 miljoen euro. Voor het dorpshuis is 400.000 euro opzij gezet onder het kopje 'onderhoud gebouwen'. Uit allerlei fondsen en de verkoop van gronden is nog 1,3 miljoen euro te halen. Blijft over: drie miljoen euro. Dit grote bedrag wordt gedekt door - net zoals in 's-Heerenhoek - elk jaar de kosten af te boeken. Te beginnen in 2009 met 100.000 euro voor de eerste fase. Vanaf 2011 volgt de volle mep: 225.000 euro op jaarbasis en dat gedurende veertig jaar.

Scholen
Voor de nieuwbouw van de reformatorische ds Kerstenschool in Borssele en het onderbrengen van de peuterspeelzaal in de 'oude' Kerstenschool kwam de gemeente nog 300.000 euro tekort. Ook dit wordt gedekt met een jaarlijkse afschrijving. Hetzelfde geldt voor de verbouwing van het dorpshuis d'n Ostpit en de aanpassing van het schoolgebouw in Oudelande, waarmee in 2007 een investering is gemoeid van 450.000 euro.

Nationaal Landschap
Borsele trekt verder eenmalig 442.500 euro uit om projecten mee te financieren in het kader van het Nationaal Landschap, de beschermde status die aan een groot deel van Borsele is toegekend. De gemeente wil onder meer helpen bij de aankoop en restauratie van de natuurhistorisch interessante boerderij van wijlen Adrie van der Meulen bij 's-Heer Abtskerke én het herstel van de molen bij Ovezande. De provincie en Den Haag zijn de andere financiers.

Gemeentehuis
Nieuwbouw of verbouw van het Borselse gemeentehuis in Heinkenszand staat ook op het verlanglijstje, maar nog niet vóór 2010. De gemeente gaat er wel voor sparen, te beginnen in 2007 met 25.000 euro oplopend tot 125.000 euro in 2010.

Om alle plannen te kunnen betalen, wordt bezuinigd - vooral op interne kosten - én worden de belastingen verhoogd. In 2007 blijft dit nog beperkt. De onroerend zaakbelasting stijgt evenveel als het algemene prijspeil in Nederland; 1,5 procent. Het rioolrecht wordt in 2007 ingevoerd, maar blijft dat jaar voor rekening van de gemeente. Inwoners moeten dit vanaf 2008 zelf betalen; 70 euro in 2008 en 110 euro in 2009 en 2010. Wethouder De Bruijne: "Zie dit als solidariteitsheffing voor ons stevige kleine kernenbeleid."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.