Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 23 mei 2006

Eerste resultaten oud papierinzameling bemoedigend

De eerste resultaten van de nieuwe inzamelingsmethode voor oud papier via de blauwe bakken zijn bemoedigend. Dat blijkt ook uit een vermidering van het aanbod via de grijze bak.

De blauwe papierbakOp 1 januari 2006 is de gewijzigde inzameling oud papier en karton van start gegaan. Ieder huishouden heeft een papiercontainer ontvangen. Bedrijven kunnen tegen betaling van een reinigingsrecht een contract afsluiten, zodat hun oud papier en karton wordt ingezameld in de route van de huishoudens.
Inzameling vindt plaats met de huisvuilwagen en vrijwillige beladers van de verenigingen.

Doelstelling
Als de resultaten van de eerste maanden worden doorgetrokken over heel 2006, dan is de voorspelling dat per inwoner 13,6 kg extra oud papier en karton wordt ingezameld. Op jaarbasis wordt dan 86,3 kg per inwoner per jaar ingezameld. De landelijke inzameldoelstelling voor oud papier en karton voor Borsele is 95 kg per inwoner per jaar.

Duidelijk is dat de grootste winst in het buitengebied wordt behaald. Het aandeel oud papier en karton dat uit het buitengebied vrijkwam was 21%. Ruim 15% van de Borselse inwoners woont in het buitengebied.

Verenigingen
13 Verenigingen verzorgen samen met de gemeente de inzameling van het oud papier en karton. De gemeente levert de huisvuilwagen met chauffeur en de verenigingen leveren de beladers. Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid van zowel gemeente als inzamelende verenigingen.
Voor de geleverde diensten ontvangen de verenigingen een maandelijkse vergoeding. Het vrijwilligerswerk blijft dus gesteund door de inzameling van oud papier en karton. In het buitengebied verzorgt De Betho het beladingswerk.

Minder restafval
In de eerste maanden van het jaar is veel minder restafval (grijze container) ingezameld dan in dezelfde periode in 2005. Oud papier verdwijnt niet langer in de grijze bak en dat is niet alleen milieuwinst maar ook financiële winst. Minder restafval betekent immers minder verwerkingskosten want restafval wordt verbrand en dat is veel duurder dan de recycling van oud papier en karton.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.