Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 25 april 2006

Provincie voor aanleg Sloepoort

De komst van Sloepoort, het nieuwe bedrijventerrein tussen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp, lijkt een gelopen race. De gemeente Borsele hoeft in elk geval van de provincie geen tegenstand te verwachten, liet provinciaal bestuurder H. van Waveren gisteren na afloop van een bijeenkomst in Heinkenszand weten.

De plaats van het toekomstige SloepoortOver het in de dorpen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp omstreden plan voor Sloepoort wordt deze week bij de provincie vergaderd. Dat gebeurt in de subcommissie gemeentelijke planologie. Niet alleen de provincie zit daarin, maar ook ambtenaren van Rijkswaterstaat en de ministeries Vrom, Economische Zaken en Landbouw. De commissie bekijkt of gemeentelijke plannen binnen het algemene ruimtelijke ordeningsbeleid vallen.

Bezwaren
Provinciaal bestuurder Van Waveren kent de bezwaren die in 's-Heerenhoek en Nieuwdorp tegen Sloepoort leven. De belangrijkste bezwaren zijn: dat er een vrij groot bedrijventerrein buiten de huidige strakke begrenzing van haven- en industriegebied Vlissingen-Oost komt (en waar houdt dit op?) en dat aanleg van Sloepoort ertoe leidt dat er ter plaatse minder ruimte is om een verbrede Sloeweg richting Westerscheldetunnel aan te leggen. Met als gevolg dat het kruispunt de hoogte in moet om alle auto's ongelijkvloers te kunnen laten passeren, waardoor de geluidsoverlast in de buurt zal toenemen.

Helder
Over de komst van Sloepoort is Van Waveren helder. De provinciale subcommissie zal het plan toetsen aan lopend of komend ruimtelijk beleid. Het past daar naar zijn oordeel in. "Sloepoort is opgenomen in het omgevingsplan van de provincie", merkt Van Waveren op, "en in het verleden zijn er al afspraken over gemaakt vóór de aanleg van de Westerscheldetunnel." De gemeente Borsele heeft indertijd Sloepoort, de aanleg van het Sloebos bij Borssele en extra woningbouw in de Sloeranddorpen als wisselgeld gekregen voor medewerking aan de tunnel.

Inpassing
Van Waveren wil de dorpsraden van Nieuwdorp en 's-Heerenhoek op één punt tegemoetkomen en dat betreft de inpassing van de verbrede Sloeweg met kruising richting Westerscheldetunnel. Hij stelt daar nog eens goed naar gekeken moet worden in het kader van Sloepoort.

De PvdA Borsele heeft voor de raadsverkiezingen grote vraagtekens gezet bij de noodzaak Sloepoort nog aan te leggen en uitte kritiek op het feit dat Zeeland Seaports het beheer in handen krijgt én er ruimte komt voor havengebonden bedrijven. De Borselse coalitie van CDA, SGP/ChristenUnie en VVD is juist voorstander van Sloepoort, omdat de grond al is verworven, er oude afspraken over bestaan en ook lokale Borselse bedrijven er een plek kunnen krijgen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.