Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 21 april 2006

Nieuwbouw in Borsele moeilijker

De uitbreiding van kleine kernen in Borsele dreigt een probleem te worden, omdat een groot deel van de gemeente is aangewezen als te beschermen Nationaal Landschap.

Nieuwbouw in BorseleDe provincie heeft in dat verband voor het eerst een extra onderbouwing gevraagd van een nieuwbouwplan in Borsele, Oude Vreeland II bij Kwadendamme. In dorpen die in Borsele onder het Nationaal Landschap vallen - en dat zijn de meeste - mag in principe alleen voor de natuurlijke aanwas van de bevolking worden gebouwd. In Oude Vreeland II zijn 31 huizen gepland tot 2016. Dat kunnen er op grond van de natuurlijke groei van Kwadendamme wel eens te veel zijn.

Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) maakte de extra eis van de provincie gisteravond bekend in de Borselse gemeenteraad, waar de woningbouwplannning tot 2016 werd gepresenteerd. Al te veel zorgen over de gevolgen van het Nationaal Landschap voor de nieuwbouw in de kleine kernen van Borsele maakte de wethouder zich overigens niet. Al tekende zij aan dat daar binnen het gemeentehuis, ambtelijk dus, anders tegenaan wordt gekeken. Dat deed ook CDA-raadslid M. van de Plasse-Nagelkerke die in Kwadendamme woont. Zij vroeg zich af welke consequenties de nieuwe toets kan hebben voor ontwikkelingen in andere dorpen.

Testcase
's-Gravenpolder en Heinkenszand zijn als groeikernen binnen de stedelijke zone van Goes buiten het Nationaal Landschap gelaten. Die kunnen lustig doorgroeien, waarbij Heinkenszand het vooral moet hebben van uitbreidingswijk Over de Dijk en voor 's-Gravenpolder ook naar nieuwbouw aan de oostkant van het dorp wordt gekeken (en aan de westkant, bij de Schuitweg).

Voor de andere kernen ligt dat wellicht anders. 'Zie Oude Vreeland II in Kwadendamme als een testcase', luidde kortweg de reactie van Vermue-Vermue. Borsele gaat van de onderbouwing van dat project echt werk maken om klaar te zijn voor plannen in de andere dorpskernen.

Inbreiding
Eén van de grotere plannen is nieuwbouw bij de Plataanweg in Ovezande. De kans dat de provincie ook daar een extra onderbouwing voor vraagt, wordt laag ingeschat.

Nieuwtje
Het project Plataanweg Ovezande valt grotendeels onder de noemer 'inbreiding binnen de bestaande bebouwde kom' en daar speelt dit probleem vrijwel zeker minder dan bij 'gewone' uitbreidingsplannen. Voor 's-Heer Abtskerke had wethouder Vermue-Vermue nog een nieuwtje in petto. Het wil maar niet vlotten met de aankoop van een stuk grond, een boomgaard, aan de oostkant van het dorp, in het verlengde van de Van de Plasschestraat. Borsele gaat nu bekijken of ook op andere plekken bij 's-Heer Abtskerke een uitbreiding mogelijk is. Grondbezitters zullen worden benaderd, waarmee de druk op de eigenaar van de boomgaard een stuk wordt opgevoerd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.