Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 13 april 2006

Nertsenfokkerij Borssele mag niet

De Stichting Bont voor Dieren verzet zich terecht tegen de milieuvergunning die de gemeente Borsele heeft verleend aan een nertsenfokkerij met 8000 fokteven aan de Lange Zuidweg in Borssele. Dit heeft de Raad van State in hoogste instantie bepaald.

Nertsenfokkerij van Nijnatten wil uitbreidenHet rechtscollege constateert dat het gemeentebestuur van Borsele onvoldoende heeft onderzocht of de nertsenfokkerij 'significante gevolgen' heeft voor de natuur in de Speciale beschermingszone (SBZ) Westerschelde. Het gaat daarbij om de van het bedrijf afkomstige ammoniakuitstoot die schadelijk kan zijn voor de twee kilometer verderop gelegen Westerschelde.

Schorren
De Raad van State vindt overigens dat het gemeentebestuur bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag van nertsenfokker P. van Nijnatten ook een aantal schorren had moeten betrekken die op kortere afstand van het bedrijf liggen. Gebleken is dat deze schorren niet altijd onder water staan waardoor ze schade kunnen oplopen door de verzurende werking van ammoniak.

De Raad van State constateert ook dat het gemeentebestuur niet heeft uitgezocht hoeveel ammoniak de SBZ Westerschelde momenteel te verduren heeft.

Grens
Bont voor Dieren heeft van meet af aan bestreden dat het nertsenbedrijf op ruim twee kilometer afstand ligt van vogelbeschermingsgebied Westerschelde zoals de gemeente altijd heeft beweerd. Op 700 meter van de fokkerij ligt volgens de anti-bontclub al de grens van het SBZ-gebied.

Pelsdierenfokker Van Nijnatten hoopte zijn bedrijf per jaar uit te bouwen tot een aantal van 8000 moederdieren in 2014 is bereikt. Hij wil zijn moederdieren zelf fokken om ziekten buiten de deur te houden.

De gemeente wil nu een nieuw onderzoek naar de gevolgen van de nertsenhouderij verrichten om de bezwaren van de Raad van State weg te nemen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.