Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 10 april 2006

Extra regeling voor aanpassing van woningen

De handen ineenslaan om ouderen langer in hun eigen woning te kunnen laten wonen. Dat gaan de gemeenten Borsele en Reimerswaal én woningcorporatie R&B Wonen doen, in samenwerking met de seniorenraad en het vrijwilligershuis Borsele.

R&B wonenOf ouderen en mindervaliden het willen of niet, ze zullen langer in hun eigen woning moeten blijven. Het aantal mensen in die groepen neemt toe en de overheid wil én kan met nieuwbouw van speciale woningen of wooneenheden die toename niet volgen. Het is daarom beter, vindt de gemeente Borsele, om ouderen en mindervaliden op tijd tegemoet te komen bij het aanpassen van de woning waarin ze al wonen.

Het gaat dan vaak om eengezinswoningen waar de slaapkamers en badkamer boven zijn. Van alle huizen in Borsele behoort 94 procent daartoe. Om op tijd die huizen geschikt te houden voor de oudere of mindervalide bewoners is het idee ontstaan vooraf speciale voorzieningen te treffen; 'opplussen' is er als term voor verzonnen.

In de gemeente Veere op Walcheren is daar ervaring mee opgedaan. Het project blijkt daar zo goed te werken dat de provincie dit in andere Zeeuwse gemeenten wil stimuleren door maximaal 25.000 euro beschikbaar te stellen per gemeente. Borsele en Reimerswaal hebben de handschoen opgepakt.

Grondgedachte
De grondgedachte is dat een woning wordt aangepast aan de oudere of mindervalide bewoner, voordat die is aangewezen op meer en vaak duurdere zorg. Het gaat dan om het aanbrengen van beugels, een tweede leuning bij de trap, het weghalen van drempels, het aanbrengen van beter hang- en sluitwerk en een tweede toilet op de bovenverdieping. Als zulke verbeteringen worden aangebracht vóórdat iemand niet meer zonder kan, vallen ze buiten de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Een aparte regeling is er dus voor nodig, met als bijkomend voordeel dat minder snel een beroep zal worden gedaan op WVG-gelden.

De gemeenten Borsele en Reimerswaal willen de regeling met steun van de provincie in het leven roepen, waarbij voorlichting met hoofdletters wordt geschreven. Ouderen en mindervaliden moeten er bewust van worden gemaakt dat zij ook vooraf al hun woning kunnen laten aanpassen.

Informatie
Het is de bedoeling hen een persoonlijke brief te sturen en voorlichtingsbijeenkomsten te laten houden via onder meer dorpsraden. Woningcorporatie R&B Wonen en het vrijwilligershuis krijgen de taak informatie te geven en te bemiddelen in de dienstverlening.

Borsele wil voor de opplusregeling elk jaar vijftienduizend euro uittrekken. Gerekend wordt op veertig aanvragen per jaar, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het gemiddelde subsidiebedrag op vierhonderd euro uitkomt met een maximum van duizend euro.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.