Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 6 april 2006

Groen licht transport splijtstaven Borssele naar La Hague

Het transport van gebruikte splijtstofstaven uit de kerncentrale in Borssele naar de Franse nucleaire opwerkfabriek in La Hague kan eind april doorgaan, nu de Raad van State het sein op groen heeft gezet.

Groen licht voor transport splijtstaven In een drietal voorlopige uitspraken heeft het rechtscollege gisteren de bezwaren van milieuorganisatie Greenpeace tegen het transport van tafel geveegd. Greenpeace stapte naar de Raad van State in de hoop dat die het voor eind april geplande transport per trein wilde blokkeren. De Raad van State ziet daar nu geen reden voor, onder meer omdat de transporten al sinds jaar en dag plaatsvinden en eerder door de Raad zijn goedgekeurd. Later dit jaar zal het rechtscollege de kwestie tijdens de bodemprocedure diepgaand onderzoeken en bekijken of er mogelijk sprake is van het transport van radioactief afval, waarvoor een veel strengere vergunningsprocedure moet worden gevolgd.

Contract
In dit stadium neemt de Raad van State genoegen met een verwijzing naar het contract tussen energiebedrijf EPZ en de Franse opwerkfabriek Areva (voorheen Cogema). In dat contract staat dat de staven voor verder gebruik worden opgewerkt en niet als 'afval' worden ingenomen.

De uitspraak is een tegenvaller voor Greenpeace. Die wil een eind maken aan het transport van de staven naar de fabriek van Areva. Daar werkt men de uitgeputte uraniumstaven op. Bij het opwerken komt plutonium en kernafval vrij. Borssele krijgt uiteindelijk het afval terug, vijftig keer minder dan de oorspronkelijke splijtstofstaaf; dat afval wordt opgeslagen in het Covra-opslaggebouw. Dat is volgens Vrom een belangrijke reden om de staven op te werken aangezien in Nederland geen ruimte is om de onbewerkte staven op te slaan.

Kernafvalregels
Volgens Greenpeace handelen zowel Nederland als Frankrijk is strijd met de kernafvalregels door de op te werken splijtstofstaven niet als afval maar als brandstof te behandelen. Greenpeace meent dat Nederland geen kernafval mag uitvoeren en dat Frankrijk geen Nederlands kernafval mag opslaan. De Raad van State stelt daarover met zoveel woorden dat het aan de Fransen zelf is te bepalen of het transport al dan niet in strijd is met de Franse milieuwet.

Volgens EPZ en Areva worden de staven gerecycled tot opnieuw te gebruiken MOX-brandstofstaven met plutonium. Alleen een stuk of twintig Franse kerncentrales kunnen die staven gebruiken.

Greenpeace stelt verder dat er wereldwijd meer plutonium wordt geproduceerd dan gebruikt en er op die manier een gevaarlijk grote plutoniumberg ontstaat.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.