Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 april 2006

Buitenschoolse opvang op proef in 's-Heerenhoek

Stichting Kinderopvang De Bevelanden begint na de zomervakantie met een proef met buitenschoolse opvang bij de rooms-katholieke Don Bosco-basisschool in 's-Heerenhoek.

Buitenschoolse opvang in Don BoscoschoolHet experiment vindt plaats in het kader van het brede schoolproject dat in 's-Heerenhoek in wording is. De gemeente Borsele, stichting Kinderopvang De Bevelanden, de Don Bosco-basisschool en de nog in de Jeugdhoeve gevestigde peuterspeelzaal Dreumesland zetten daar hun schouders onder. Over enige tijd krijgt de Don Boscoschool in 's-Heerenhoek nieuwbouw, maar met het uitwerken van de brede school-gedachte willen de partijen daar niet helemaal op wachten.

De basisschool zit nu al in ruimtenood en daarom wordt vooruitlopend op de nieuwbouw nog een tijdelijk noodgebouw weggezet. In één van de ruimtes van dit gebouw wordt de buitenschoolse opvang na de zomervakantie ondergebracht. Als de nieuwe school klaar is, gaat de school daarin mét de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Voorzichtig
Dat in 's-Heerenhoek eerder buitenschoolse opvang kan worden aangeboden, is ook wel zo aardig om te zien of er behoefte aan bestaat. Mininaal zeven kinderen per dagdeel zijn nodig om uit de kosten te komen. De opvang begint voorzichtig met drie dagen; op maandag, dinsdag en donderdag.

Over de voor 's-Heerenhoek nieuwe vorm van kinderopvang wordt maandag 24 april een informatieavond gehouden vanaf 20.00 uur in de Don Boscoschool.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.