Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 25 maart 2006

Fietspad door Poel op lange baan

De aanleg van een fietspad door De Poel tussen Heinkenszand en Goes, met name langs de Sinoutskerkseweg door het Poelbos, wordt een kwestie van lange adem.

Waterschap Zeeuwse Eilanden wacht af met fietspad door de PoelWaterschap Zeeuwse Eilanden heeft er voorlopig geen geld voor, laat dagelijks bestuurder B. van de Hoef weten. De dorpsraden van Heinkenszand, 's-Heer Abstkerke, Nisse en 's-Heerenhoek en de Borselse afdeling van landbouworganisatie ZLTO drongen vorig jaar in een gezamenlijke nota op de spoedige aanleg van een fietspad door De Poel aan. Dat is volgens hen nodig voor de veiligheid van fietsers én automobilisten. Ze leken in december met hun oproep tijdens een bijeenkomst in Heinkenszand gehoor te vinden bij waterschap Zeeuwse Eilanden. Algemeen bestuurslid M. Wattel zei zich er sterk voor te willen maken, maar dan moesten de gemeenten Goes en Borsele én de provincie ook een duit in het zakje doen.

Provinciaal bestuurder A. Poppelaars (CDA) bood direct een opening door 200.000 euro toe te zeggen. Goes en Borsele waren afhoudend. Inmiddels is Goes echter bereid in elk geval 'ondersteuning' te geven, liet burgemeester D. van der Zaag deze week weten. "Een fractie van de kosten willen we ook wel dragen", voegde hij toe. Borsele zit op dezelfde lijn.

Geldgebrek
Maar wat blijkt, waterschap Zeeuwse Eilanden staat bij monde van dagelijks bestuurder Van de Hoef niet te trappelen. Geld speelt daarin een rol. Het budget voor de aanleg van fietspaden is vorig jaar teruggebracht van 800.000 tot 400.000 euro. De bezuiniging maakte deel uit van een pakket besparingen om in 2006 de belastingtarieven gelijk te kunnen houden. Geldgebrek is echter niet de enige reden waarom Van de Hoef er voorlopig niet voor voelt een fietspad door De Poel te maken. Hij vraagt zich af of het wel noodzakelijk is. Als er een afslag bij Heinkenszand op Rijksweg A58 komt, zal de verkeersdruk op de wegen door De Poel afnemen, zo wordt verwacht. De kans dat die afslag er komt bij een verdubbeling van de Sloeweg in 2010-2011, is vrij groot.

Afwachten
Van de Hoef wil ook afwachten wat er gebeurt als bij 's-Heer Arendskerke het nieuwe spoorwegviaduct wordt gebouwd. Het wegverkeer zal daar hinder van ondervinden. Om te voorkomen dat dan meer automobilisten een alternatieve route door De Poel nemen, mag er alleen met een ontheffing door De Poel worden gereden. "Dat is een mooie praktijkproef om te bekijken hoe zo'n systeem werkt", aldus Van de Hoef. Het kan dus een vervolg krijgen, dat er ook na bouw van het viaduct niet-bestemmingsverkeer uit de Poel kan wordt geweerd. Fietsers zijn dan ook zonder een nieuw fietspad veiliger af.

Los van het fietspad gaat de gemeente Goes op de schoolfietsroute Goes-Heinkenszand laten onderzoeken of en hoe de rotonde A. Fokkerstraat-Nansenbaan verkeersveiliger kan worden gemaakt. Op de rotonde vond eerder dit jaar een dodelijk ongeval plaats waarbij een middelbare scholiere uit Heinkenszand omkwam.

Mede naar aanleiding van dit ongeval wordt het onderzoek gedaan, maar er zijn volgens Van der Zaag meer klachten over deze rotonde bij de gemeente binnengekomen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.