Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 23 maart 2006

Slechte ontvangst raadselachtig

Het blijft raadselachtig waarom de bereikbaarheid van mobiele telefoons in delen van de Zak van ZuidBeveland, met name rond Ellewoutsdijk, te wensen overlaat.

GSM mastEen uitvoerig onderzoek van de gemeente Borsele heeft niets opgeleverd. De Borselse CDA-fractie trok in januari bij de gemeente aan de bel. Vooral uit Ellewoutsdijk waren er klachten binnengekomen van mobiele bellers over slechte ontvangst. En ze hadden er ook last van dat hun toestel opeens overschakelt van een Nederlands telefoonnetwerk naar het Belgische netwerk Proximus. Dat jaagt de bellers op kosten, omdat ze dan via het buitenland telefoneren.

Invloed
In antwoord op de vragen geeft de gemeente Borsele allereerst te kennen dat zij weinig invloed kan uitoefenen op het antennebeleid van telefoonmaatschappijen. De bedrijven hebben toestemming nodig van gemeenten nodig om antennes te plaatsen, maar het is uiteindelijk aan de bedrijven zelf hoe stevig zij hun dekking willen maken. Het moet voor hen commercieel interessant zijn.

Borsele heeft in het verleden wel geprobeerd om de dekking te verbeteren. Niet zonder succes. In overleg is het gelukt ook in de 'uithoeken' van de gemeente - zo staat in de brief aan de CDA-fractie - zendmasten te krijgen. Als voorbeelden worden genoemd Oudelande, Baarland en Borssele.

Ellewoutsdijk staat niet in dit rijtje. Vandaar dat is nagegaan bij MoNet, het samenwerkingsverband van vijf mobiele operators, hoe het met de dekking bij het dorp staat. Die moet goed zijn, luidde het antwoord, want bij de ingang van de Westerscheldetunnel is verhoudingsgewijs een groot aantal opstelpunten door verschillende operators aangebracht. Waarom de dekking in Ellewoutsdijk slecht zou zijn, valt dan ook moeilijk te verklaren. Het advies luidt: Meld uw klachten.

Wat betreft het overschakelen naar het Belgische Proximus wordt één simpele oplossing aangedragen. Met een mobiele telefoon is het mogelijk het netwerk handmatig te kiezen. Het overschakelen naar Proximus is dan verleden tijd. In het algemeen valt er aan dit probleem technisch weinig te doen. Radiogolven stoppen nu eenmaal niet bij de landsgrenzen. CDA Borsele wilde ook weten of een slechte bereikbaarheid van invloed is op een proef met alarmering via mobiele telefoons, cell broadcast. Dat is niet het geval. Voor cell broadcast wordt een speciale techniek gebruikt waarbij de meldingen niet naar een specifiek nummer worden gestuurd, maar naar alle op cell broadcast aangesloten telefoons binnen een bepaalde straal rond een zendmast.

Het oplossen van ontvangstproblemen blijft aldus Borsele vooral een zaak tussen klant en telefoonmaatschappij.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.